Investigació destacada del Servei de Microbiologia sobre la resistència a macròlids i lincosamides