El Dr. Joan Fabregat recull el premi Premi Virgili de la Societat Catalana de Cirurgia