La importància del cribratge periòdic per a professionals