Comencen els treballs de diagnosi del Pla de Mobilitat del Campus de Bellvitge