Nova jornada sobre la continuïtat assistencial entre l’hospital i l’atenció primària en diabetis i obesitat