Una nova guia internacional amb participació de l'HUB permet avançar en el diagnòstic i tractament de la fibrosi pulmonar progressiva