Laura Lladó, nova directora del Programa de Trasplantament Hepàtic de l’HUB