El grup per a la implantació del programa ERAS i procés d'alta a la cirurgia de raquis inclou l'experiència del pacient