La Dra. Imperiali, del LCTMS, participa en el Fòrum de Joves Científics del Congrés Mundial de Laboratori