El Dr. Josep M. Caminal, escollit entre els deu oftalmòlegs més destacats de Catalunya