532 professionals a l’HUB aprenen sobre “El procés de donació i trasplantament d’òrgans i teixits”