Es crea la base de dades pública més gran de variants genètiques que regulen l’expressió dels gens al còlon