Fills i filles de professionals de la UPC fan dibuixos per als pacients i professionals de l'HUB