El Dr. Valentí Fuster pronunciarà una conferència a l'HUB amb motiu dels actes del 50è aniversari