Descobriment de factors epigenètics que prediuen la gravetat de la Covid-19