S’exposa el Codi Aorta de l’HUB en una reunió internacional a Madrid