Participació de l'Àrea del Malalt Crític al IV Accelerator Meeting Point (AMP IV), organitzat per l'IDIBELL