El Dr. Santín, coautor de les guies internacionals d'infecció pulmonar per micobacteris no-tuberculosos