Aparell Digestiu

Presentació

El Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió atendre la població adulta amb patologia digestiva i donar-li assistència sanitària especialitzada en règim d’urgències, hospitalització i ambulatori.

L' objectiu del servei és el diagnòstic i tractament de les malalties digestives, però també la promoció i disseny de programes innovadors i d’alta complexitat com ara el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, el maneig de la insuficiència hepàtica aguda, el trasplantament hepàtic i la aplicació de tractaments endoscòpics d’alta complexitat. El Servei desenvolupa investigació i docència de pregrau, postgrau i formació continuada. Totes les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

Aspectes rellevants

 • Patologia esofàgica
 • Hemorràgia digestiva alta, baixa o d’origen obscur
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Colitis ulcerosa
 • Malaltia de Crohn
 • Colitis microscòpica
 • Control i seguiment patologia neoplàsica colorectal
 • Avaluació del risc de carcinoma colorectal 
 • Clínica d'alt risc
 • Priorització de colonoscòpies
 • Proctologia, amb tractament no quirúrgic de la patologia benigna anorectal  
Maneig de les malalties del tub digestiu HUB

Endoscòpia diagnòstica

 • Endoscòpia digestiva alta i colonoscòpia 
 • Enteroscòpia/càpsula*
 • Cromoendoscòpia vital*
 • Ecoendoscòpia sense o amb punció guiada

Endoscòpia terapèutica

Extirpació de lesions

 • Polipectomia (simple i complexa)*
 • Mucosectomia i extirpació de tumors subepitelials*

Hemostàsia de lesions sagnants

 • Injecció de substàncies: adrenalina, alcohols, adhesius
 • Electrocoagulació
 • Mecànica: clips, bandes elàstiques
 • Pols hemostàtic

Extracció de cossos estranys
Dilatació d’estenosis, i tractament d'acalàsia
Pròtesis en patologia benigna i maligna*
Tancament de perforacions i segellatge de fístules i dehiscències*
Tractament del diverticle de Zenker*
Tractament de l’esòfag de Barrett: resecció endoscòpica de mucosa, radiofreqüència*
Colangiopancreatografia endoscòpica*
Ecoendoscòpia terapèutica*

 • Terapèutica vascular
 • Bloqueig/neuròlisi del plexe celíac
 • Injecció: toxina botulínica, ablació de lesions quístiques, antitumorals
 • Drenatge transmural de col•leccions (necrosectomia); biliar i pancreàtic
 • Creació d'anastomosis internes transmurals
Endoscòpia diagnòstica i terapèutica HUB

 • Manometria esofàgica i anorectal
 • pH-metria 24 hores
 • Test de l'alè
 • Elastografia hepàtica
Proves funcionals aparell digestiu HUB

Docència

Màsters i cursos acreditats

celiaquia
L'únic tractament eficaç que fins ara garanteix als celíacs un perfecte estat de salut, amb la desaparició de les manifestacions clíniques, la normalització de les anàlisis i la recuperació de l'estructura normal de la mucosa intestinal, consisteix en mantenir una dieta estricta sense gluten durant tota la vida
info nutri
L'etiquetatge dels aliments és l'eina que permet al consumidor conèixer les característiques dels productes alimentaris que consumirà i poder així triar amb seguretat segons els seus gustos, exigències i/o necessitats.
gluten
Vols saber tots els detalls sobre la celiaquia? Consulta aquí la informació elaborada pels professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge sobre la patologia
dieta gluten
El gluten és una proteïna d'origen vegetal present en alguns cereals i que celíacs, sensibles al gluten i al·lèrgics, ha d'eliminar de les nostres dietes. Però el gluten no és una substància perjudicial per si mateixa, és el sistema immunitari del celíac, el que reacciona erròniament confonent el gluten amb una substància nociva i desencadenant un procés inflamatori a l'intestí dels celíacs.
gluten no
Cal fer un seguiment mèdic periòdic i indefinit dels pacients a fi de valorar l'evolució dels símptomes, controlar el creixement en els nens, vigilar el compliment de la dieta i la possible aparició de complicacions. Amb independència de l’edat, la freqüència dels controls variarà amb el moment de la malaltia.
celiaquia
L'únic tractament eficaç que fins ara garanteix als celíacs un perfecte estat de salut, amb la desaparició de les manifestacions clíniques, la normalització de les anàlisis i la recuperació de l'estructura normal de la mucosa intestinal, consisteix a mantenir una dieta estricta sense gluten durant tota la vida.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 6

Telèfon 93 335 70 11