Aparell Digestiu

Presentació

El Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió atendre la població adulta amb patologia digestiva i donar-li assistència sanitària especialitzada en règim d’urgències, hospitalització i ambulatori.

L' objectiu del servei és el diagnòstic i tractament de les malalties digestives, però també la promoció i disseny de programes innovadors i d’alta complexitat com ara el tractament de la malaltia inflamatòria intestinal, el maneig de la insuficiència hepàtica aguda, el trasplantament hepàtic i la aplicació de tractaments endoscòpics d’alta complexitat. El Servei desenvolupa investigació i docència de pregrau, postgrau i formació continuada. Totes les seves activitats s’orienten a satisfer les necessitats i expectatives sanitàries de la població, amb criteris d'equitat, màxima eficiència i qualitat, gràcies al compromís actiu de tot el seu equip de professionals.

Aspectes rellevants

 • Patologia esofàgica
 • Hemorràgia digestiva alta, baixa o d’origen obscur
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Colitis ulcerosa
 • Malaltia de Crohn
 • Colitis microscòpica
 • Control i seguiment patologia neoplàsica colorectal
 • Avaluació del risc de carcinoma colorectal 
 • Clínica d'alt risc
 • Priorització de colonoscòpies
 • Proctologia, amb tractament no quirúrgic de la patologia benigna anorectal  
Maneig de les malalties del tub digestiu HUB

Endoscòpia diagnòstica

 • Endoscòpia digestiva alta i colonoscòpia 
 • Enteroscòpia/càpsula*
 • Cromoendoscòpia vital*
 • Ecoendoscòpia sense o amb punció guiada

Endoscòpia terapèutica

Extirpació de lesions

 • Polipectomia (simple i complexa)*
 • Mucosectomia i extirpació de tumors subepitelials*

Hemostàsia de lesions sagnants

 • Injecció de substàncies: adrenalina, alcohols, adhesius
 • Electrocoagulació
 • Mecànica: clips, bandes elàstiques
 • Pols hemostàtic

Extracció de cossos estranys
Dilatació d’estenosis, i tractament d'acalàsia
Pròtesis en patologia benigna i maligna*
Tancament de perforacions i segellatge de fístules i dehiscències*
Tractament del diverticle de Zenker*
Tractament de l’esòfag de Barrett: resecció endoscòpica de mucosa, radiofreqüència*
Colangiopancreatografia endoscòpica*
Ecoendoscòpia terapèutica*

 • Terapèutica vascular
 • Bloqueig/neuròlisi del plexe celíac
 • Injecció: toxina botulínica, ablació de lesions quístiques, antitumorals
 • Drenatge transmural de col•leccions (necrosectomia); biliar i pancreàtic
 • Creació d'anastomosis internes transmurals
Endoscòpia diagnòstica i terapèutica HUB

 • Manometria esofàgica i anorectal
 • pH-metria 24 hores
 • Test de l'alè
 • Elastografia hepàtica
Proves funcionals aparell digestiu HUB

Docència

Màsters i cursos acreditats

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 6

Telèfon 93 335 70 11