Anton Güell, Sílvia

Infermera del Servei d'Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamàtoria