Microbiologia i Parasitologia

Presentació

La missió del Servei de Microbiologia és facilitar els mitjans diagnòstics més eficients per a l’estudi, tractament i prevenció de les malalties infeccioses. La Microbiologia és una especialitat mèdica multidisciplinar que combina el coneixement sobre l'etiologia i la patogènia de les infeccions, amb el coneixement sobre els avenços tècnics que permeten la identificació més ràpida i precisa dels microorganismes que causen infeccions, així com dels tractaments antimicrobians més efectius.

El Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge forma part del Laboratori Clínic Territorial de la Regió Sanitària Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS). En aquest context, rep mostres i consultes sobre els pacients que acudeixen als Hospitals de Bellvitge, Duran i Reinals, i Viladecans, així com dels pacients atesos en els centres d'assistència primària de la nostra àrea sanitària.

El Servei està certificat i d'acord amb els requisits de la norma ISO-9001:2015 (Política de qualitat) i compleix els requisits de l'Autorització Administrativa de la Generalitat de Catalunya segons el decret 76/1995 de 7 de març (DOGC núm. 2031, 29.3.1995) que estableix el procediment d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen. 

Disposa de recursos humans i materials provinents de l’ICS, de la Universitat de Barcelona i de projectes d’investigació finançats per diferents entitats de recerca competitiva. 

Catàleg de prestacions | Política de Qualitat

Aspectes rellevants

 • Automatització preanalítica: sembra de mostres automatitzada.
 • Detecció ràpida de antígens.
 • Cultius de mostres extretes de localitzacions anatòmiques estèrils i no estèrils.
 • Cultius quantitatius i qualitatius.
 • Diagnòstic de la infecció fúngica invasiva (detecció de galactomanà i cultiu de fongs).
 • Diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual (ITS).
 • Observació microscòpica.
 • Optimització dels sistemes d’informació del laboratori.
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Preanalítica i Bacteriologia General HUB

 • Tècniques d’estudi de la sensibilitat antibiòtica per disc-difusió, per difusió quantitativa i per microdilució.
 • Caracterització fenotípica dels mecanismes de resistència antibiòtica.
 • Caracterització genètica dels mecanismes de resistència antibiòtica.
 • Informació periòdica sobre l’evolució de la sensibilitat antibiòtica, per microorganismes i per unitats d’hospitalització.
 • Estudis de activitat de nous antimicrobians.
 • Participació activa als programes assistencials de optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA).
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat d'Antibiòtics HUB

 • Tecnologia de quimioluminescència automatitzada.
 • Sistema de alarma de patògens d’interès epidemiològic o seroconversions.
 • Detecció d’antígen d’ Helicobacter pylori.
 • Seroteca.
 • COVID-19: Estudi d’anticossos anti-SARS-CoV-2.
Unitat de Serologia HUB

 • Espectrometria de masses (MALDI-TOF) aplicada a la identificació de microorganismes.
 • Identificació ràpida (de l’ampolla) dels hemocultius positius.
 • Codi Sepsis.
 • Detecció de portadors de bacteris multirresistents.
 • Vigilància epidemiològica dels bacteris multirresistents.
 • Estudis de genotipificació de bacteris: PFGE, MLST i WGS (pulsed-field gel electrophoresis, multilocus-sequence typing i whole genome sequencing).
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Bacteriologia Especial HUB

 • Laboratori de nivell de bioseguretat 3 (NBS3) per al processament de mostres que poden contenir agents que poden causar malaltia greu per inhalació o contacte.
 • Diagnòstic ràpid de tuberculosis i detecció de la resistència antibiòtica per PCR en temps real.
 • Diagnòstic de la infecció tuberculosa per detecció de la producció d’ interferó gamma (IGRA).
 • Estudi de la sensibilitat antibiòtica als tuberculostàtics de primera i segona línia.
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Tuberculosis i altres Micobacteris HUB

 • Detecció de patògens per PCR en temps real: patògens relacionats amb les ITS; patògens respiratoris; grip; càrregues virals d’HIV, Hepatitis C i B, CMV, EBV; agents virals i bacterians responsables de meningitis i encefalitis; patògens entèrics i C. difficile; entre d’altres agents de malalties infeccioses.
 • Estudis de resistència d’ HIV als antirretrovirals.
 • Genotipificació del virus de l’Hepatitis C.
 • Identificació de bacteris, llevats i fongs mitjançant seqüenciació de les regions 16S i ITS.
 • COVID-19: RT-PCR de SARS-CoV-2 ; Detecció d’antígen; Seqüenciació de variants genètiques del virus.
Unitat de Virologia i Diagnòstic Molecular HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Aplicació de la seqüenciació del genoma complert (WGS) a l'estudi de l'epidemiologia bacteriana i dels mecanismes de resistència antibiòtica.
 • Microbioma, metabolonma i proteoma aplicats a les infeccions cròniques respiratòries i altres síndromes infecciosos.
 • Aplicacions de noves tècniques diagnòstiques.
 • Streptococcus pneumoniae: dinàmica poblacional, epidemiologia, interaccions hoste-patogen, resistència antibiòtica, impacte de les vacunes.
 • Staphylococcus aureus: epidemiologia, mecanisme de resistència, dinàmica de poblacions, persistència i biofilm.
 • Streptococcus spp: Visió global de la resistència a macròlids. Caracterització d'elements genètics mòbils, disseminació entre espècies humanes i animals
 • Klebsiella pneumoniae: Epidemiologia, hipervirulencia i mecanismes de resistència.
 • Haemophilus spp: Persistència, resistència i dinàmica poblacional.
 • Mycobacterium tuberculosis: diagnòstic, prevenció i epidemiologia
 • Micobacteris no tuberculosis: identificació i diagnòstic

Xarxes de recerca

 • Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias(CIBERes; CB06/06/0037).
 • Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI). Instituto Carlos III (RD12/0015/0008).
 • Unitat d’Investigació en Tuberculosis de Barcelona. Fundació uiTB
 • Grup Consolidat de Recerca de la Generalitat de Catalunya: Grup de Recerca en Patologia Infecciosa i Sensibilitat Antibiòtica. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

Publicacions destacades

 • Alcaide F, Trastoy R, Moure R, González-Bardanca M, Ambroa A, López M, Bleriot I, Blasco L, Fernandez-García L, Tato M, Bou G, Tomás M; Mycobacterial and GEMARA SEIMC/REIPI Bacterial Clinical Adaptation Study Group. Multiplex Real-Time PCR-shortTUB Assay for Detection of the Mycobacterium tuberculosis Complex in Smear-Negative Clinical Samples with Low Mycobacterial Loads. J Clin Microbiol. 2019 Jul 26;57(8).
 • Berbel D, Càmara J, García E, Tubau F, Guérin F, Giard JC, Domínguez MÁ, Cattoir V, Ardanuy C. A novel genomic island harbouring lsa(E) and lnu(B) genes and a defective prophage in a Streptococcus pyogenes isolate resistant to lincosamide, streptogramin A and pleuromutilin antibiotics. Int J Antimicrob Agents. 2019 Nov;54(5):647-651.

 • Cubero M, Marti S, Domínguez MÁ, González-Díaz A, Berbel D, Ardanuy C. Hypervirulent Klebsiella pneumoniae serotype K1 clinical isolates form robust biofilms at the air-liquid interface. PLoS One. 2019 Sep 18;14(9):e0222628.
 • González A, Càmara J, Ercibengoa M, Cercenado E, Larrosa N, Quesada MD, Fontanals D, Cubero M, Marimón JM, Yuste J, Ardanuy C. Emerging non-PCV13 serotypes causing adult invasive pneumococcal disease in the late-PCV13 period in Spain. Clin Microbiol Infect. 2019 Nov 19. pii: S1198-743X(19)30589-0.
 • González-Díaz A, Tubau F, Pinto M, Sierra Y, Cubero M, Càmara J, Ayats J, Bajanca-Lavado P, Ardanuy C, Marti S. Identification of polysaccharide capsules among extensively drug-resistant genitourinary Haemophilus parainfluenzae Isolates. Sci Rep. 2019 Mar 14;9(1):4481. doi: 10.1038/s41598-019-40812-2.

Docència

Docència de Grau

La docència de pregrau sobre Microbiologia mèdica impartida per membres del Servei de Microbiologia forma part de la Universitat de Barcelona i el Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.

Els professors estan adscrits al Departament de Patologia i Terapèutica experimental.

Facultat de Medicina i Ciències de la salut:

- Grau de Medicina

- Grau de Podologia

- Grau de Odontologia

Professors:

Fernando Alcaide, Professor Agregat

Carmen Ardanuy, Professora Associada mèdica

M. Angeles Dominguez, Professora Associada mèdica

Sara Marti, Professora Associada

 

Formació sanitària especialitzada:

Tutor de residents:

Calatayud Samper, Laura

Màsters i cursos acreditats

 • Docència en Màsters Universitaris:

Universitat de Barcelona (IL3 Instituto de Formación Continua):

            - Màster en gestión de los programas de prevención, vigilancia y control de las infecciones relacionadas con el Sistema Sanitario.

            C. Ardanuy, MA. Dominguez / D. Berbel, J. Camara

Universitat de Barcelona/Universitat Autònoma

            - Master en Recerca Clínica. Especialitat Microbiología Clínica.

            F. Alcaide, MA. Domínguez / C. Ardanuy, S. Marti, J. Camara

 • Direcció de Treballs fi de màster i Pràctiques:

Universidad Autónoma de Barcelona: Máster en Microbiología. Facultad de Biología.

Universidad de Barcelona: Máster en Microbiología Avanzada. Facultad de Biología. 

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0