Microbiologia i Parasitologia

Presentació

La missió del Servei de Microbiologia és facilitar els mitjans diagnòstics més eficients per a l’estudi, tractament i prevenció de les malalties infeccioses. La Microbiologia és una especialitat mèdica multidisciplinar que combina el coneixement sobre l'etiologia i la patogènia de les infeccions, amb el coneixement sobre els avenços tècnics que permeten la identificació més ràpida i precisa dels microorganismes que causen infeccions, així com dels tractaments antimicrobians més efectius.

El Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge forma part del Laboratori Clínic Territorial de la Regió Sanitària Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS). En aquest context, rep mostres i consultes sobre els pacients que acudeixen als Hospitals de Bellvitge, Duran i Reinals, i Viladecans, així com dels pacients atesos en els centres d'assistència primària de la nostra àrea sanitària.

El Servei està certificat i d'acord amb els requisits de la norma ISO-9001:2015 (Política de qualitat) i compleix els requisits de l'Autorització Administrativa de la Generalitat de Catalunya segons el decret 76/1995 de 7 de març (DOGC núm. 2031, 29.3.1995) que estableix el procediment d'autorització administrativa dels laboratoris clínics i les normes reguladores de les activitats que s'hi realitzen. 

Disposa de recursos humans i materials provinents de l’ICS, de la Universitat de Barcelona i de projectes d’investigació finançats per diferents entitats de recerca competitiva. 

Catàleg de prestacions | Política de Qualitat

Aspectes rellevants

 • Automatització preanalítica: sembra de mostres automatitzada.
 • Detecció ràpida de antígens.
 • Cultius de mostres extretes de localitzacions anatòmiques estèrils i no estèrils.
 • Cultius quantitatius i qualitatius.
 • Diagnòstic de la infecció fúngica invasiva (detecció de galactomanà i cultiu de fongs).
 • Diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual (ITS).
 • Observació microscòpica.
 • Optimització dels sistemes d’informació del laboratori.
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Preanalítica i Bacteriologia General HUB

 • Tècniques d’estudi de la sensibilitat antibiòtica per disc-difusió, per difusió quantitativa i per microdilució.
 • Caracterització fenotípica dels mecanismes de resistència antibiòtica.
 • Caracterització genètica dels mecanismes de resistència antibiòtica.
 • Informació periòdica sobre l’evolució de la sensibilitat antibiòtica, per microorganismes i per unitats d’hospitalització.
 • Estudis de activitat de nous antimicrobians.
 • Participació activa als programes assistencials de optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA).
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat d'Antibiòtics HUB

 • Tecnologia de quimioluminescència automatitzada.
 • Sistema de alarma de patògens d’interès epidemiològic o seroconversions.
 • Detecció d’antígen d’ Helicobacter pylori.
 • Seroteca.
 • COVID-19: Estudi d’anticossos anti-SARS-CoV-2.
Unitat de Serologia HUB

 • Espectrometria de masses (MALDI-TOF) aplicada a la identificació de microorganismes.
 • Identificació ràpida (de l’ampolla) dels hemocultius positius.
 • Codi Sepsis.
 • Detecció de portadors de bacteris multirresistents.
 • Vigilància epidemiològica dels bacteris multirresistents.
 • Estudis de genotipificació de bacteris: PFGE, MLST i WGS (pulsed-field gel electrophoresis, multilocus-sequence typing i whole genome sequencing).
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Bacteriologia Especial HUB

 • Laboratori de nivell de bioseguretat 3 (NBS3) per al processament de mostres que poden contenir agents que poden causar malaltia greu per inhalació o contacte.
 • Diagnòstic ràpid de tuberculosis i detecció de la resistència antibiòtica per PCR en temps real.
 • Diagnòstic de la infecció tuberculosa per detecció de la producció d’ interferó gamma (IGRA).
 • Estudi de la sensibilitat antibiòtica als tuberculostàtics de primera i segona línia.
 • Crioconservació de bacteris d’interès.
Unitat de Tuberculosis i altres Micobacteris HUB

 • Detecció de patògens per PCR en temps real: patògens relacionats amb les ITS; patògens respiratoris; grip; càrregues virals d’HIV, Hepatitis C i B, CMV, EBV; agents virals i bacterians responsables de meningitis i encefalitis; patògens entèrics i C. difficile; entre d’altres agents de malalties infeccioses.
 • Estudis de resistència d’ HIV als antirretrovirals.
 • Genotipificació del virus de l’Hepatitis C.
 • Identificació de bacteris, llevats i fongs mitjançant seqüenciació de les regions 16S i ITS.
 • COVID-19: RT-PCR de SARS-CoV-2 ; Detecció d’antígen; Seqüenciació de variants genètiques del virus.
Unitat de Virologia i Diagnòstic Molecular HUB

Recerca

Línies de recerca

L’activitat investigadora es duu a terme mitjançant l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) dins de l’Àrea 3: Patologia Infecciosa i Trasplantament, i es participa en els grups de recerca següents:

 • Infeccions de difícil tractament i ús d'antimicrobians
 • Epidemiologia de les infeccions bacterianes, investigació de la patogènesi i bases moleculars de la resistència als antimicrobians
 • Infeccions respiratòries i en l'hoste immunocompromès.

Publicacions destacades

 • Berbel D, González-Díaz A, López de Egea G, Càmara J, Ardanuy C. An Overview of Macrolide Resistance in Streptococci: Prevalence, Mobile Elements and Dynamics. Microorganisms. 2022 Nov 23;10(12):2316
 • Carrera-Salinas A, González-Díaz A, Vázquez-Sánchez DA, Camoez M, Niubó J, Càmara J, Ardanuy C, Martí S, Domínguez MÁ; REIPI/GEIH Study Groups. Staphylococcus aureus surface protein G (sasG) allelic variants: correlation between biofilm formation and their prevalence in methicillin-resistant S. aureus (MRSA) clones. Res Microbiol. 2022 Mar-Apr;173(3):103921. 
 • González-Díaz A, Berbel D, Ercibengoa M, Cercenado E, Larrosa N, Quesada MD, Casabella A, Cubero M, Marimón JM, Domínguez MÁ, Carrera-Salinas A, Càmara J, Martín-Galiano AJ, Yuste J, Martí S, Ardanuy C. Genomic features of predominant non-PCV13 serotypes responsible for adult invasive pneumococcal disease in Spain. J Antimicrob Chemother. 2022 Aug 25;77(9):2389-2398. 
 • López de Egea G, González-Díaz A, Guédon G, Lao J, Berbel D, Casabella A, Marimón JM, Cercenado E, Fernández-Delgado L, Chiapello H, Lacroix T, Domínguez MÁ, Leblond-Bourget N, Ardanuy C. A New Integrative and Mobilizable Element Is a Major Contributor to Tetracycline Resistance in Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis. Antibiotics (Basel). 2023 Mar 15;12(3):579.
 • ​Rodríguez-Temporal D, Herrera L, Alcaide F, Domingo D, Héry-Arnaud G, vanIngen J, Van den Bossche A, Ingebretsen A, Beauruelle C, Terschlüsen E, Boarbi S, Vila N, Arroyo MJ, Méndez G, Muñoz P, Mancera L, Ruiz-Serrano MJ, Rodríguez-Sánchez B Identification of Mycobacterium abscessus Subspecies by MALDI-TOF Mass Spectrometry and Machine Learning. J Clin Microbiol. 2023 Jan 26;61(1):e0111022.
 • Saiz-Escobedo L, Cadenas-Jiménez I, Olmos R, Carrera-Salinas A, Berbel D, Càmara J, Tubau F, Domínguez MA, Ardanuy C, González-Díaz A, Marti S. Detection of blaCTX-M-15 in an integrative and conjugative element in four extensively drug-resistant Haemophilus parainfluenzae strains causing urethritis. Int J Antimicrob Agents. 2023 Nov;62(5):106991.

Docència

Docència de Grau

La docència de pregrau sobre Microbiologia mèdica impartida per membres del Servei de Microbiologia forma part de la Universitat de Barcelona i el Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge.

Els professors estan adscrits al Departament de Patologia i Terapèutica experimental.

Facultat de Medicina i Ciències de la salut:

- Grau de Medicina

- Grau de Podologia

- Grau de Odontologia

Professors:

Fernando Alcaide, Professor Agregat

Carmen Ardanuy, Professora Associada mèdica

M. Angeles Dominguez, Professora Associada mèdica

Sara Marti, Professora Associada

 

Formació sanitària especialitzada:

Tutor de residents:

Calatayud Samper, Laura

Màsters i cursos acreditats

 • Docència en Màsters Universitaris:

Universitat de Barcelona (IL3 Instituto de Formación Continua):

            - Màster en gestión de los programas de prevención, vigilancia y control de las infecciones relacionadas con el Sistema Sanitario.

            C. Ardanuy, MA. Dominguez / D. Berbel, J. Camara

Universitat de Barcelona/Universitat Autònoma

            - Master en Recerca Clínica. Especialitat Microbiología Clínica.

            F. Alcaide, MA. Domínguez / C. Ardanuy, S. Marti, J. Camara

 • Direcció de Treballs fi de màster i Pràctiques:

Universidad Autónoma de Barcelona: Máster en Microbiología. Facultad de Biología.

Universidad de Barcelona: Máster en Microbiología Avanzada. Facultad de Biología. 

No hay resultados

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0

 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: