Urgències

Presentació

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge atén la demanda urgent de qualsevol especialitat, a excepció de la pediatria i de l’obstetrícia, 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. 

Per desenvolupar aquesta tasca, s’organitza segons nivell d’urgència (triatge), complexitat i gravetat, resolent la demanda amb visió integral, coordinant-la amb altres serveis del propi hospital, amb altres hospitals i amb la medicina extrahospitalària, per aconseguir de forma més eficient un millor resultat, en termes de salut i satisfacció global del pacient i familiars.

El Servei desenvolupa tasques d’investigació en l’àmbit de la Medicina d’Urgències i realitza formació de pregrau, grau i formació continuada

Aspectes rellevants

Codi ictus

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i cordinació intrahospitalària
 • Monitoritage
 • Suport i coordinació a unitat específica d'ictus

Codi infart

 • Activació dins servei
 • Monitoratge
 • Suport a unitats específiques hemodinàmiques

Codi PPT

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge

Codi sèpsia

 • Activació dins servei
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge
Codis HUB

 • Hospitalització 24 llits de patologia crònica descompensada que requereix 72 hores d'ingrés.
 Unitat de Curta Estada d'Urgències (UCEU) HUB

 • Cardioversions elèctriques.
 • Ventilació mecànica no invasiva/Alt Flux.
 • Ventilació mecànica invasiva.
 • Angioradiologia.
 • AngioTomografia computeritzada.
 • Tomografia computeritzada.
 • Ecografia pulmonar.
 • Ecocardiografia.
 • Ecografia abdominal.
 • Ecografia vascular.
 • Radiologia simple.
 • Endoscòpia.
 • Broncocòspia.
 • Videofaringoscòpia.
 • Escòpia traumatologia.
Procediments terapèutics i de diagnosi HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Insuficiència Cardíaca
 • Reversió Coagulació Urgent
 • Unitat de Curta estada
 • Malaltia de Rendu-Osler-Weber (Telangièctassia Hemorràgica Hereditària)

 

Grups de recerca

Publicacions destacades

 • Jacob J. Unidad de corta estancia: una apuesta ganadora y segura para el hospital. Short-stay units: a safe, winning bet for hospitals. Emergencias. 2017;29:145-6. ISSN 1137-6821. B 22457-1988. JCR 2017 de 3,608. Emergency Medicine 3/26: 1er quartil
 • Javier Jacob, Emili Gené, Gilberto Alonso, Pere Rimbau, José Zorrilla, Francesc Casarramona, Cristina Netto, Pere Sánchez, Ricard Hernández, Xavier Escalada, Òscar Miró. Estudio SUHCAT-5: comparación de la percepción de la calidad de los servicios de urgencias de Cataluña entre los profesionales sanitarios y sus responsables.Emergencias. 2018;30:45-49. ISSN 1137-6821. B 22457-1988. JCR 2017 de 3,608. Emergency Medicine 3/26: 1er quartil
 •  Javier Jacob, Emili Gené, Gilberto Alonso, Pere Rimbau, José Zorrilla, Francesc Casarramona, Cristina Netto, Pere Sánchez, Ricard Hernández, Xavier Escalada, Òscar Miró. Opinión de los profesionales acerca de diversos aspectos laborales de los servicios de urgencias y emergencias de Cataluña: Estudio OPENCAT. Emergencias. 2017;29:403-11. ISSN 1137-6821. B 22457-1988. JCR 2017 de 3,608. Emergency Medicine 3/26: 1er quartil
 • Miró Ò, Gil V, Martín‑Sánchez FJ, Jacob J, Herrero P, Alquézar A, Llauger Ll, Aguiló S, Martínez G, Ríos J, Domínguez‑Rodríguez A, Harjola V-P, Müller C, Parissis J, Peacock WF, Llorens P on behalf of The Research Group on Acute Heart Failure of the Spanish Society of Emergency Medicine (ICA-SEMES Research Group) Researchers. Short-term outcomes of heart failure patients with reduced and preserved ejection fraction after acute decompensation according to the final destination after emergency department care. Clin Res Cardiol. 2018;107(8):698-710. 10.1007/s00392-018-1237-z ISSN: 1861-0684. JCR 2017 de 4,455. Cardiac & Cardiovascular Systems 35/128: 2on quartil
 • Abadias MJ, Yurguero O, Bardés I, Barbé F, Batlle J. Treatment Strategies after acute exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease chest. 2018

Docència

Docència de Grau

 • I. Bardés i Robles:  Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • J. Jacob Rodríguez:  Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • F. Llopis Roca: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • C. Ferré Losa: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • J.Giol Amich: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • JR. Pérez-Mas: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • FX. Palom Rico: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • I. Cabello Zamora: Col·laborador Docent. Grau: Medicina, Assignatura: Medicina d’Urgències, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.

Màsters i cursos acreditats

 • J. Jacob Rodríguez. Màster d’ Urgències i Emergències Universitat de Barcelona. J. Professor docent.
 • J. Jacob Rodríguez. Màster en Assistència Integral d’Urgències i Emergències de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualització en Urgències i Emergències Mèdiques. Realitzat al Institut d’Estudis Mèdics – IEM.
 • F. Llopis Roca. Màster Urgències Col·legi Oficial Metges de Barcelona. Professor docent.
 • I. Bardés i Robles. Màster Urgències Col·legi Oficial Metges de Barcelona. Professor docent.
 • I. Bardés i Robles; J. Jacob Rodríguez; FX Palom Rico; F. Llopis Roca; I. Cabello Zamora; J. Giol Amich; C. Ferré Losa; M Carrizosa Bach; A. Albert Casado; M. Cordero; E Fuentes González; C. Garcia Martínez; T Haro Bosch; C. Martínez Muñoz; JR. Pérez-Mas; A. Rebollo Curbelo, O. Rodríguez Cortez; A. Roset Rigat; JC. Ruibal Suárez; JM Ruiz Zafra; AM. Serra Segués. Curs d’Actualització en Medicina d’Urgències adreçat al personal de l’Institut Català de la Salut , organitzat per l’Hospital Universitari de Bellvitge. Edicions anuals.
 • J. Jacob Rodríguez. Curs Ventilació Mecànica no Invasiva a Urgències, adreçat al personal de l'Institut Català de la Salut, organitzat per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
 • J. Jacob Rodríguez; FX Palom Rico; A. Albert Casado; M. Cordero; E Fuentes González; C. Martínez Muñoz. Curs Emergències mèdiques. Número d'expedient: 013765/2016-1a edició, adreçat al personal de l'Institut Català de la Salut, organitzat per l'Hospital Universitari de Bellvitge
 • M Carrizosa Bach; A. Rebollo Curbelo. Curs Patologia de baixa complexitat a Urgències, adreçat al personal de l'Institut Català de la Salut, organitzat per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
 • M Cordero. Curs Electrocardiografia a Urgències bàsic i avançat adreçat al personal de l'Institut Català de la Salut, organitzat per l'Hospital Universitari de Bellvitge.
 • M Cordero. Maneig Marcapasses a Urgències adreçat al personal de l'Institut Català de la Salut, organitzat per l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Ubicació

Edifici Tecnoquirúrgic de l’Hospital Universitari de Bellvitge*

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0

Telèfon 93 260 75 75 / 93 260 78 78

 

*Entrada per la part posterior del recinte hospitalari