Diagnòstic per la Imatge

Presentació

El Servei de Diagnòstic per la Imatge disposa de les tècniques més avançades i noves i s'organitza seccions seguint una estructura òrgan-sistema. Els radiòlegs treballen en estreta col·laboració amb els tècnics i infermers per a realitzar exploracions d'alta qualitat i oferir la millor cura al pacient. 

Destaca també la implicació dels radiòlegs en les Unitats Funcionals i Comitès, participant de forma activa en la presa de decisions com a experts, impulsant el maneig multidisciplinari dels pacients i col·laborant en desenvolupament d'una medicina personalitzada. Les tècniques d'ablació de tumors i els procediments intervencionistes vasculars realitzats en radiologia estan perfectament integrats amb la resta de tractaments mèdics, quirúrgics o de radioteràpia.
Hi ha una excel·lent coordinació amb l'equip de gestió i administratiu per a optimitzar els recursos i donar la millor resposta als nostres pacients. Destaquen dues característiques del servei com la radiologia de precisió, imprescindible per a l'èxit de les cirurgies complexes que són un senyal d'identitat de l'Hospital i el pes de l'intervencionisme diagnòstic i terapèutic en l'activitat diària.

Equip

Director clínic

Director del Programa Assistencial de Radiologia Hepatobiliopancreàtica

Cap d'Àrea Infermera

Aspectes rellevants

 • Radiologia intervencionista de l'aparell digestiu, tòrax, sistema musculoesquelètic i urològic.
 • Crioablación, microones i radiofreqüència tumoral (aparell digestiu – fetge, ronyó, mama, tòrax i sistema musculoesquelètic).
 • Maneig integral de la patologia pulmonar intersticial integrats en la Unitat d'Interstici.
 • Localització prequirúrgica amb radiotraçador de lesions pulmonars.
 • Ressonància Magnètica i TC cardíac.
 • Artro Ressonància Magnètica. Perfusió tumoral per TAC i Ressonància Magnètica.
 • Diagnòstic i seguiment de la patologia osteoarticular inflamatòria, sèptica i neoplàsica.
 • Estudio perfusió TC en aparell locomotor.
 • RM de cos sencer en patologia reumatològica.
 • Estudi multiparamètric en patologia articular inflamatòria.
 • Diagnòstic precoç de la patologia mamària, amb accés a totes les tècniques diagnòstiques i intervencionistes i amb plena integració de la medicina hospitalària i ambulatòria. RM de mama. Biòpsia de mama per buit diagnòstica i terapèutica.
 • Localització prequirúrgica amb arpó i radiotraçador en col·laboració amb medicina nuclear.
 • Angioradiologia intervencionista: biòpsia hepàtica transyugular, tractament de la patologia maligna i benigna de la via biliar, TIPS, tractament de malformacions vasculars amb especial dedicació a embolització pulmonar en malaltia de Telangièctasi Hemorràgica Familiar, embolitzacions terapèutiques i prequirúrgiques, revascularitzacions i atenció urgent 24 hores 365 dies.
 • Estudi de donant i receptor en el trasplantament d'òrgans sòlids. Seguiment i tractament de les complicacions.
 • Ressonància Magnètica amb contrast hepatoespecífic.
 • Tractament percutani de la necrosi pancreàtica com a alternativa a la cirurgia. Codi icterícia. Maneig integral del politraumàtic.
 • Tractaments amb toxina botulínica en el condicionament prequirúrgic de la paret abdominal.
 • Neuroradiologia intervencionista: tractament endovascular de l’ictus 24 hores i 365 dies.
 • Tractament endovascular d'aneurismes, malformacions i fístules.
 • Maneig integral clínic i intervencionista de patologia neurovascular amb atenció urgent, programada, en consulta i hospitalització.
 • Neuronavegación per Ressonància Magnètica.
 • Vertebroplastia i cifoplastia.
Diagnòstic per la imatge HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Espectroscòpia per RM en el diagnòstic dels tumors cerebrals.
 • RM funcional i tractografía en la planificació prequirúrgica dels tumors cerebrals.
 • RM en el seguiment dels tumors cerebrals tractats (RM postquirúrgica precoç, RM pre-radioteràpia precoç, RM post-radioteràpia immediata).
 • Col·laboració activa continuada recerca Departament Bioquímica i Biologia Mol·lecular Universitat Autònoma de Barcelona (BBM-UAB), en el context del Grup de Recerca Reconegutper la Generalitat de Catalunya 2017 SGR 56. 
 • Col·laboració conjunta amb el grup de recerca coordinat per Antoni Rodriguez-*Fornells de la Universitat de Barcelona (UB) iInstitut d'investigació Biomèdica de Bellvitge(IDIBELL).
 • Tractament del dolor.
 • Accessos vasculars radials.
 • Trombectomia mecànica l'ictus.
 • Tractament del vasoespasme en l'hemorràgia subaracnoidea.
 • RM de pròstata.
 • Contrastos hepato específics.
 • Validació histològica amb tècniques intervencionistes d'immunoteràpia en melanoma disseminat.
 • Valoració de resposta a fàrmacs de les lesions de mama.
 • Maneig de les lesions histològiques d'alt risc (B3) amb ressonància magnètica i biòpsia assistida per buit.
 • Marcatge de ganglis prequimioteràpia en pacients amb ganglis positius per a estudi de gangli sentinella postquimioterapia.
 • Marcatge de lesions no palpables amb marcadors magnètics.
 • Tractament de tumors de mama amb radiofreqüència.
 • Exèresi percutania amb biòpsia assistida per buit de lesions benignes i de potencial maligne incert amb intenció terapèutica.
 • Diagnòstic i tractament amb crioablació de tumors ossis i de parts toves.
 • Espondiloartropaties inflamatòries.
 • Estudi TC perfusió de tumors ossis.
 • RM multiparamètrica en l'avaluació de sarcomes ossis i de parts toves: prequirúrgica, postneoadyuvancia i postquirúrgica. 
 • Fibrosi pulmonar en pacients MPO positius.
 • Escurçament telomèric en la fibrosi pulmonar familiar.
 • Estudi de toxicitat pulmonar associat a quimioteràpia.

Publicacions destacades

 • Rheumatic diseases of the spine: imaging diagnosis. Narváez JA, Hernández-Gañán J, Isern J, Sánchez-Fernández JJ. Radiologia. 2016 Apr;58 Suppl 1:35-49. doi: 10.1016/j.rx.2016.01.002. Epub 2016 Feb 20.
 • Majós C, Cos M, Castañer S, Pons A, Gil M, Fernández-Coello A, Macià M, Bruna J, Aguilera C. Pre-radiotherapy MR imaging: a prospective pilot study of the usefulness of performing an MR examination shortly before radiation therapy in patients with glioblastoma. AJNR Am J Neuroradiol 2016; 37: 2224-2230.
 • Naval P, Pons A, Cos M, Huete M, Majós C, Aguilera C. Invasive sinonasal lesions: from the nasal fossa and paranasal sinuses to the endocranium. Curr Probl in Radiol 2017;47:168-178.
 • Radiofrequency Ablation Followed by Surgical Excision versus Lumpectomy for Early Stage Breast Cancer: A Randomized Phase II Clinical Trial. Amparo García-Tejedor, MD, PhD • Anna Guma, MD • Teresa Soler, MD, PhD • Alazne Valdivieso, MD •  Anna Petit, MD • Nayanar Contreras, MD • César G. Chappuis, MD • Catalina Falo, MD, PhD •  Sonia Pernas, MD, PhD • Ariel Amselem, MD • Maria J. Plà, MD, PhD • Eulalia Fernández-Montolí, MD, PhD •  Fernando Burdío, MD, PhD • Jordi Ponce, MD, PhD. Radiology 2018; 00:1–7 • https://doi.org/10.1148/radiol.2018180235
 • Mora P, Pons A, Cos M, Camins A, Muntané A, Aguilera C, Arús C, Majós C. 1H-MRS in posterior fossa tumors: The tumor spectroscopic signatura may improve discrimination between hemangioblastoma, ependymoma and medulloblastoma in adults. European Radiology, accepted in press.

Docència

Docència de Grau

• Activitat docent pregrau a estudiants de tercer de Medicina de la Unitat Docent de Bellvitge en l'assignatura de Radiologia i Medicina Física.
• Activitat docent postgrau amb residents de Radiodiagnòstic i altres especialitats.
• Organització i docència al curs de lectures i casos radiològics en un programa de garbellat de càncer de mama.
• Organització i Docència al Curs de Formació per a l'acreditació dels professionals tècnics del programa de Garbellat Poblacional del Càncer de Mama. 
• Acreditació interna i externa de l'IES (Institut d`Estudis de la Salut) per a exercir oficialment tutoria docent de residents de Radiodiagnòstic.
• Centre formador acreditat en Neuroradiologia Intevencionista.

Màsters i cursos acreditats

• Activitat docent al màster oficial de la Universitat de Barcelona en competències mèdiques avançades en l'especialitat de ginecologia oncològica i patologia mamària multidisciplinària. 
• Activitat docent al màster oficial de la Universitat de Barcelona en diagnòstic per la imatge en malalties reumatològiques. 

No hay resultados

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0 (Acces exterior 2)

Telèfon 93 260 75 36

 

Edifici Duran i Reynals

Av. de la Gran Via, 199

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0 | Planta 2 (Edifici Principal)

Telèfon 93 260 75 36

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: