Cardiologia

Presentació

El Servei de Cardiologia té per missió constituir un àrea clínica de referència i avantguarda, orientada al pacient i dedicada a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties del cor, amb una avaluació i maneig assistencial segons l'evidència científica actual i en el qual, amb el màxim nivell d'eficiència, s'integrin l'assistència, la docència i la investigació.

L’assistència clínica es realitza per processos assistencials on el pacient és l’eix principal del procés, desenvolupats conjuntament pels Serveis de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca que formen l’Àrea de Malalties del Cor. 

Al Servei de Cardiologia treballen al voltant de 200 professionals incloent-hi metges, infermeres, auxiliars, administratius i zeladors i té la responsabilitat de l’assistència cardiològica convencional a una població d’unes 500.000 persones, tot i que en determinats programes d’alta especialització i complexitat(intervencionisme cardiològic, transplantament cardíac i assistències ventriculars mecàniques) l’àrea de referència pot arribat a ser d’entre 1.300.000 i 2.500.000 persones. En alguns programes cardiològics d’alta complexitat l’Hospital té el volum més alt de tot el país (intervencionisme coronari percutani, angioplàstia en l’infart agut de miocardi o assistències ventriculars mecàniques).

Recentment, s’ha posat en marxa el Programa integral d’insuficiència cardíaca de l’Àrea Metropolitana Sud en què, conjuntament amb el serveis de cardiologia dels hospitals, professionals d’altres dispositius assistencials (Medicina interna, Urgències Hospital de Bellvitge, assistència primària, etc.) consensuaran processos, circuits i protocols d’actuació per a pacients amb insuficiència cardíaca de tota l’àrea d’influència.

Aspectes rellevants

Procediments diagnòstics:

 • Coronariografìa.
 • Cateterisme cardíac dret: estudi hemodinàmic de cavitats cardíaques dretes, en relació amb la insuficiència cardíaca, el transplantament cardíac o l’estudi d’hipertensió arterial pulmonar.
 • Cateterisme cardíac combinat dret-esquerre, en el context de la insuficiència cardíaca: miocardiopatia, patologia pericàrdica.
 • Biòpsia endomiocàrdica.
 • Estudi funcional de les artèries coronàries: test de vasoreactivitat amb acetilcolina.
 • Estudi funcional de les artèries coronàries mitjançant l’estudi de flux intracoronari amb la tècnica Doppler.
 • Estudi funcional de les estenosis coronàries: FFR.
 • Estudi anatòmic de les arteries coronàries: ecografia intravascular (tant Boston com Volcano).
 • Estudi anatòmic de les artèries coronàries: Optical Coherence Tomography (OCT, tant StJude com Terumo).
 • Angiografia per a la valoració d’accessos vasculars: eix aortoíliac, subclàvia.

Suport a procediments:

 • Implantació de marcapassos transitoris percutanis transvenosos.
 • Implantació de baló de contrapulsació intraòrtic.
 • Implantació de sistema de suport ventricular Impella 2.5. Des de l’octubre de 2014, s’ha canviat pel sistema Impella CP, amb un suport de 4.0 L.

Procediments terapèutics:

 • Patologia coronària:
  • Angioplàstia coronària amb o sense implantació de stent.
  • Angioplàstia coronària amb baló alliberador de fàrmac.
  • Angioplàstia primària a la fase aguda de l’infart.
  • Angioplàstia coronària amb rotablació.
 • Patologia valvular:
  • Valvuloplàstia mitral.
  • Valvuloplàstia aòrtica.
  • Valvuloplàstia pulmonar (escassa en el nostre medi per accedir de cardiologia pediàtrica).
  • Implantació de pròtesi aòrtica percutània transcatèter, CoreValveSystem® (transfemoral, transsubclàvia, accés aòrtic directe).
  • Angioplàstia d’estenosi de venes pulmonars.
  • Implantació de stent en estenosi de venes pulmonars.
 • Patologia Estructural:
  • Tancament de defectes interauriculars (CIA) tipus Ostium Secundum mitjançant dispositiu Amplatzer®.
  • Tancament de Foramen Oval Permeable (FOP) mitjançant dispositiu Amplatzer®.
  • Tancament de l’orelleta auricular esquerra per a la prevenció de l’ictus.
  • Tractament de la hipertensió refractària:
  • Denervació renal mitjançant sistema Symplicity®.
 • Altres:
  • Tancament de fístules coronàries mitjançant implantació de Coils.
  • Tancament de fístules coronariocavitàries o d’altres estructures amb Amplatzer Cardiac Plug.
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista HUB

 • Ecocardiografia transtoràcica.
 • Ecocardiografia transesofàgica.
 • Ecocardiografia de contrast.
 • Ecocardiografia d’estrès físic.
 • Ecocardiografia d’estrès farmacològic: dobutamina i dipiridamol.
 • Ecocardiografia, valoració funcional.
 • Ecocardiografia transtoràcica tridimensional.
 • Ecocardiografia transesofàgica tridimensional.
 • Monitoratge de procediments d’hemodinàmica: cardiopatia estructural. Implantació TAVI, tancament de defectes septals, tancament d’orelleta esquerra, ablació septal en miocardiopatia hipertròfica.
 • Monitoratge en procediments unitat d’electrofisiologia.
 • Ecocardiografia preoperatòria.
 • Ressonància magnètica cardíaca. Estudi morfològic i funcional.
 • Tomografia computeritzada angiogràfica (coronària, cor i grans vasos).
 • Proves d’esforç convencionals en treadmill.
 • Gammagrafia de perfusió (en col•laboració amb el Servei de Medicina Nuclear).
 • Electrocardiografia d’Holter.
Unitat de Cardiologia no Invasiva HUB

 • Síndromes coronàries agudes (inclou IAM amb i sense elevació de l’ST)
 • Insuficiència cardíaca i trasplantament cardíac
 • Síncope i arrítmies
 • Valvulopaties
 • Patologia aòrtica
Processos assistencials HUB

 • Consulta externa especialitzada en arrítmies.
 • Consulta específica en arrítmies de causa genètica (síndrome de QT llarg, displàsia aritmogènica de ventricle dret, síndrome de Brugada, etc.).
 • Estudi de síncope (Holters de diversa índole, test de taula basculant, estudis electrofisiològics).
 • Estudis de prevenció primària de mort sobtada.
 • Estudis de prevenció secundària de mort sobtada.
 • Estudi de palpitacions (Holters, estudis electrofisiològics).
 • Estudi i tractament de taquicàrdies supraventriculars (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència).
 • Estudi i tractament del flutter auricular (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència).
 • Estudi i tractament de fibril•lació auricular paroxística, persistent o permanent (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència o crioablació).
 • Estudi i tractament de taquicàrdies ventriculars (incloent-hi ablació mitjançant radiofreqüència o col•locació de desfibril•ladors implantables).
 • Cardioversió elèctrica.
 • Col•locació i seguiment de tot tipus de marcapassos.
 • Col•locació i seguiment de tot tipus de desfibril•ladors implantables.
 • Col•locació i seguiment de dispositius de resincronització per al tractament de la insuficiència cardíaca.
 Unitat d’Electrofisiologia i Arrítmies HUB

Insuficiència cardíaca

 • Diagnòstic "de novo" IC, sistòlica o diastòlica. 
 • Administració de diürètics endovenosos, inotròpics i ferro a l’Hospital de Dia.
 • Avaluació de pacients amb IC avançada i xoc cardiogènic.
 • Tractament específic de la hipertensió arterial pulmonar de tipus II.
 • Protocol d’actuació a les miocarditis.
 • Consulta monogràfica de miocardiopaties, genètica i cardiopaties hereditàries. Consulta monogràfica de la Unitat Multidisciplinària d’Amiloïdosi Familiar (UMAF).
 • Programa de rehabilitació cardíaca i prevenció secundària.

Trasplantament cardíac

 • Avaluació i estudi de pacients candidats.
 • Control postoperatori del pacient trasplantat.
 • Valoració del grau d’hipertensió arterial pulmonar.
 • Seguiment de les complicacions posteriors a TC: rebuig cardíac, infeccions, neoplàsies i vasculopatia de l’empelt.
 • Implementació dels diferents règims d’immunosupressió.
 • Tractament del rebuig cardíac cel•lular i humoral. 
 • Plasmafèresi. Immunoabsorció. Tractaments de depuració renal.
 • Assistència ventricular mecànica de curta durada: ECMO, Centrimag-Levitronics i Impella.
 • Assistència ventricular mecànica de mitjana/llarga durada: BerlinHeart- Excor i Heartware-HVAD.
Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Transplantament HUB

 • Unitat Cures Intensives Cardiològiques
 • Unitat de Cures Intermèdies Cardiològiques
 • Unitat de Postprocediments Intervencionistes
 • Unitat d'Hospitalització Convencional
 • Programa Integral d’Insuficiència Cardíaca de l’Àrea Metropolitana Sud
 • Unitat de Curta Estada - Hospital de Dia
 • Consultes Externes Hospitalàries i Extrahospitalàries.
 • Unitat d’Investigació Clínica i Laboratori d’Investigació Cardiovascular
Altres unitats HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Cardiologia Intervencionista                            
 • Cirurgia Cardíaca:                                      
 • Insuficiència Cardíaca i Trasplantament:   
 • Imatge Cardíaca:                                      
 • Arítmies Cardíaques:                                 
 • Laboratori Investigació Cardiovascular

Publicacions destacades

 • Luis Ferreiro J., Homs S., Berdejo J., Roura G., Gomez-Lara J., Romaguera R., Teruel L., Sanchez-Elvira G., Lucrecia Marcano A., Gomez-Hospital J Antoni, Angiolillo D.J., Cequier A. Clopidogrel pretreatment in primary percutaneous coronary intervention: Prevalence of high ontreatment platelet reactivity and impact on preprocedural patency of the infarct-related artery.Thrombosis and Haemostais. 2013 Jul;110(1):110-7
 • Claver E., Cubero N., Cequier A. Diastolic Dysfunction With Nondilated Left Atrium. Chest.2013 Jan;143(1):272-3.
 • Roura G.,Gomez-Lara J.,Ferreiro J.L., Gomez-Hospital J.A., Romaguera R., TeruelL.M., Carreno E.,Esplugas E., Alfonso F., Cequier A. Multislice CT for assessing in-stent dimensions after left main coronary artery stenting: a comparison with three dimensional intravascular ultrasound Heart. 2013 Aug;99(15):1106-12.
 • Gomez-Lara J., Brugaletta S., Gomez-Hospital J.A., Luis Ferreiro J., Roura G., Romaguera R., Martin-Yuste V:, Masotti M., Iniguez A., Serra A., Hernandez-Antolin R., Mainar V., Valgimigli M., Tespili M., den Heijer P., Bethencourt A., Vazquez N., Serruys P., Sabate M., Cequier A. Everolimus-eluting stent versus bare metal stent in proximal left anterior descending STelevation myocardial infarction: Insights from the EXAMINATION trial. American Heart Journal. 2013 Jul;166(1):119-26.
 • Ariza A., Luis Ferreiro J., Carlos Sanchez-Salado J., Lorente V., Antoni Gomez-Hospital J., Cequier A. Early Anticoagulation May Improve Preprocedural Patency of the Infarct-related Artery in Primary Percutaneous Coronary Intervention Revista Española de Cardiología. 2013 Feb;66(2):148-50.

Docència

Docència de Grau

 • Els facultatius del Servei de Cardiologia imparteixen docència en el Grau de Medicina al 4at Curs. (Assignatura: Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori).

Pla docent Malalties de l'Aparell Cardiocircularori

 

 • Existeix un Programa de Formació de 5 anys a l’Especialitat de Cardiologia: Total 15 Residents. Tres Residents per any.

Programa de Residència en Cardiologia:

Primer any: R1

Medicina Interna - 2 mesos

Pneumologia - 3 mesos

Nefrologia - 1 mes

Medicina Intensiva - 3 mesos

Urgències – 3 mesos

Segon any: R2

Sala d'hospitalització de Cardiologia - 8 mesos

Unitat Coronària i Post-Coronària - 4 mesos

Tercer any: R3

Imatge Cardíaca (RM i Ecocardiografia) - 6 mesos

Unitat Coronària - 4 mesos

Cirurgia Cardíaca - 1 mes

Proves d’esforç - 1 mes

Consulta externa - 1 dia setmanal (1 mes)

Quart any: R4

Hemodinàmica, Cardiologia Intervencionista i TAC coronari - 6 mesos

Unitat d'Arítmies: - 4 mesos

Cardiologia Pediàtrica (Hospital Infantil Vall d’Hebron) - 2 mesos

Consulta externa - 1 dia setmanal (2 mes)

Cinquè any: R5

Sala d’hospitalització de Cardiologia (llits propis amb supervisió) – 4 mesos

Rotació optativa o externa - 4 mesos

Unitat d’Insuficiència cardíaca i Trasplantament Cardíac: - 4 mesos

Consulta externa - 1 dia setmanal (4 mesos)

Guàrdies:

Urgències Mèdiques: primer i segon any.

Cardiologia i Unitat Coronària: del segon al cinquè any.

Existeix un Programa de Rotació de Residents d’altres especialitats i de Cardiologia al qual assisteixen Residents d’altres Hospitals de Catalunya i la resta d’Espanya. Aquestes rotacions s’efectuen principalment a la Unitat de Cures Intensives Cardiològiques i a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca Avançada i Trasplantament.

Màsters i cursos acreditats

 • Màster de Diagnòstic i Tractament Intervencionista en la Malaltia Coronària. Dins del Màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona 
 • Programes específics d’estades formatives (Fellowship) acreditades en les següents sub-especialitats
 • Programes de Formació en Assistències Ventriculars Mecàniques
 • Activitats de formació continuada: Sessions generals o específiques dirigides al personal mèdic, infermeria, residents i fellows
 • Cursos Internacionals organitzats pels Servei
 • MIR HUB 2019
cor
Portar un marcapassos és una experiència important i vital per a moltes persones amb problemes cardíacs. No obstant això, hi ha alguns mites comuns sobre els marcapassos que poden generar preocupació innecessària. Aquí hi ha cinc falsos mites sobre portar marcapassos.
marcapasos
El cor és la bomba que dóna impuls a la sang que permet la vida de tots els òrgans

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

 Planta 2 | Servei de Cardiologia

Telèfon 93 260 76 86

AMCAsist@bellvitgehospital.cat

 

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

 Planta 2 | Àrea de Malaties del Cor

Telèfon 93 260 70 88

AMCDir@bellvitgehospital.cat