Psiquiatria

Presentació

El Servei de psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge s’encarrega de l’atenció dels trastorns mentals en població adulta a nivell ambulatori, d’hospitalització i d’atenció urgent i. Així mateix, a més de l’activitat assistencial, també realitza les activitats docents de pregrau i postgrau, formatives, i investigadores corresponents.

A la hospitalització s’atenen patologies psiquiàtriques agudes i greus, com ara els trastorns bipolars, la esquizofrènia, depressions greus, o trastorns de la conducta alimentària, entre d’altres. Les Consultes Externes acullen pacients derivats de circuits intra i extrahospitalàries, procedents d’àrees d’atenció primària. La interconsulta atén pacients derivats de tots els serveis de l'hospital. Existeix un metge de guàrdia de 24 hores, que actua com a especialista en el Servei d'Urgències i al mateix temps atén les urgències de la pròpia planta d’hospitalització i de l’hospital general.

Aspectes rellevants

 • Avaluació diagnòstica i terapèutica
 • Avaluació depressions resistents
 • Teràpia electroconvulsiva en depressió
 • Avaluació i tractament en poblacions especials (pacients d’alta complexitat somàtica, edat avançada)
 • Seguiment
Depressions HUB

 • Avaluació diagnòstica i terapèutica
 • Avaluació cognitiva
 • Teràpia psicofarmacològica
 • Esquizofrènia refractària
 • Seguiment
 • Coordinació amb equips d’atenció precoç a primària
Depressions HUB

 • Indicació i avaluació de factors pronòstics
 • Teràpia electroconvulsiva en episodi agut
 • Teràpia electroconvulsiva de continuació i manteniment
 • Seguiment clínic
Depressions HUB

 • Anorèxia nerviosa

Avaluació diagnòstica
Psicoteràpia individual
Tractament psicofarmacològic
Tractament de casos resistents
Seguiment

 • Bulímia nerviosa

Avaluació diagnòstica
Psicoteràpia individual
Tractament psicofarmacològic
Tractament de casos resistents
Seguiment

Trastorns de la conducta alimentària HUB

 • Avaluació diagnòstica i terapèutica i informe de devolució (3 visites)
 • Teràpia cognitiva-conductual en grup
 • Teràpia cognitiva-conductual individualitzada si precisa
 • Teràpia complementària basada en noves tecnologies (‘serious games’)
 • Atenció a poblacions especials amb problemas de joc patològic, que, per les seves característiques, requereixen programes específics adaptats (segons gènere, comorbiditat amb trastorn mental sever, comoribiditat amb malaltia de Parkinson)
 • Adicció a videojocs, internet, o TICs (tecnologies de la informació i comunicació)
 • Altres adiccions comportamentals, com compra compulsiv
Joc patològic i conductes addictives sense substància HUB

 • Obesitat mòrbida: Avaluació per cirurgia bariàtrica
 • Avaluació procediments transplantament i de candidats a trasplantament creuat
 • Servei d’oncologia per avaluació i tractament de trastorns mentals en pacients oncològics
 • Detecció precoç d’alcoholisme: Avaluació del patró consum d’alcohol en pacients amb comorbiditat mèdica
 • Intervenció breu basada en tècniques motivacionals en pacients amb abús d’alcohol amb comorbiditat mèdica i posterior derivació a recursos especialitzats
 • Avaluació i seguiment de casos d’epilèpsia refractària en candidats per tractament quirúrgic
 • Avaluació i seguiment de casos de dolor crònic i resistent en candidats per tractament amb neuromodulació
Depressions HUB

 • Avaluació diagnòstica i terapèutica
 • Teràpia psicofarmacològica
 • Tractaments psicofarmacològics de casos refractaris
 • Avaluació indicació de teràpia electroconvulsiva en trastorn bipolar
 • Intervencions no farmacològiques
Depressions HUB

 • Avaluació diagnòstica
 • Teràpia psicofarmacològica
 • Teràpia cognitiva-conductual
 • Teràpies grupals
 • Tractament de casos resistents
 • Avaluació neurocirurgia funcional (estimulació cerebral profunda)
 • Seguiment
Depressions HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Neuroimatge dels trastorns mentals
 • Trastorn obsessiu-compulsiu i trastorn d’acumulació
 • Teràpies de neuroestimulació
 • Trastorn depressiu
 • Trastorn bipolar
 • Trastorns psicòtics i esquizofrènia

Grups de recerca

 • El servei té un grup que pertany a les xarxes CIBER: un grup al CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica En Red en SAlud Mental) 
 • Així mateix, els professionals formen part del grup consolidat "Grup de Psiquiatria Clínico-Biològica i Psicològica" reconegut per Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
 • En conjunt, a IDIBELL està constituït com el grup de recerca de ‘Psiquiatria i Salut Mental’. A més dels professionals clínics, el grup també està format per un investigador Miguel Servet d’IDIBELL. El grup participa en xarxes de recerca nacionals i internacionals i desenvolupa projectes de convocatòries competitives nacionals i internacionals.

Publicacions destacades

 • Mallorquí-Bagué N, Mestre-Bach G, Lozano-Madrid M, Fernandez-Aranda F, Granero R, Vintró-Alcazaz C, Del Pino-Gutiérrez A, Steward T, Gómez-Peña M, Aymamí N, Mena-Moreno T, Menchón JM, Jiménez-Murcia S. Trait impulsivity and cognitive domains involving impulsivity and compulsivity as predictors of gambling disorder treatment response. Addict Behav. 2018 Dec;87:169-176
 • Salvat-Pujol N, Labad J, Urretavizcaya M, de Arriba-Arnau A, Segalàs C, Real E, Ferrer A, Crespo JM, Jiménez-Murcia S, Soriano-Mas C, Menchón JM, Soria V. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity and cognition in major depression: The role of remission status. Psychoneuroendocrinology. 2017 Feb;76:38-48.
 • Menchón JM, van Ameringen M, Dell'Osso B, Denys D, Figee M, Grant JE, Hollander E, Marazziti D, Nicolini H, Pallanti S, Ruck C, Shavitt R, Stein DJ, Andersson E, Bipeta R, Cath DC, Drummond L, Feusner J, Geller DA, Hranov G, Lochner C, Matsunaga H, McCabe RE, Mpavaenda D, Nakamae T, O'Kearney R, Pasquini M, Pérez Rivera R, Poyurovsky M, Real E, do Rosário MC, Soreni N, Swinson RP, Vulink N, Zohar J, Fineberg N. Standards of care for obsessive-compulsive disorder centres. Int J Psychiatry Clin Pract. 2016 Sep;20(3):204-8.
 • Albacete A, Bosque C, Custal N, Crespo JM, Gilabert E, Albiach A, Menchón JM, Contreras F. Emotional intelligence in non-psychotic first-degree relatives of people with schizophrenia. Schizophr Res. 2016 Aug;175(1-3):103-108.
 • Real E, Subirà M, Alonso P, Segalàs C, Labad J, Orfila C, López-Solà C, Martínez-Zalacaín I, Via E, Cardoner N, Jiménez-Murcia S, Soriano-Mas C, Menchón JM. Brain structural correlates of obsessive-compulsive disorder with and without preceding stressful life events. World J Biol Psychiatry. 2016 Aug;17(5):366-77.
 • Fernandez-Aranda F, Jimenez-Murcia S, Santamaría JJ, Giner-Bartolomé C, Mestre-Bach G, Granero R, Sánchez I, Agüera Z, Moussa MH, Magnenat-Thalmann N, Konstantas D, Lam T, Lucas M, Nielsen J, Lems P, Tarrega S, Menchón JM. The Use of Videogames as Complementary Therapeutic Tool for Cognitive Behavioral Therapy in Bulimia Nervosa Patients. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 Dec;18(12):744-5

Docència

Docència de Grau

 • Psiquiatria del grau de Medicina (4rt curs)
 • Psicologia del grau de Medicina (2on curs)
 • Psicobiologia del grau de Ciències Biomèdiques (3er curs)
 • Psicologia del grau d'Odontologia

Màsters i cursos acreditats

 • Coordinació Màster oficial interuniversitari ‘Iniciació a la Recerca en Salut Mental’ en la Universitat de Barcelona.
 • Coordinació assignatura ‘Teràpies físiques’ del Màster oficial interuniversitari Iniciació a la Recerca en Salut Mental en la Universitat de Barcelona.
 • Coordinació assignatura ‘Neuroimatge’ del Màster oficial interuniversitari Iniciació a la Recerca en Salut Mental a la Universitat de Barcelona.
 • Participació en altres màsters (MedicinaTraslacional).
 • Organització 2 Seminaris anuals de ‘Formació en Teràpia Electroconvulsiva’.
No hay resultados

Ubicació

Edifici Antiga Escola d'Infermeria

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 5-6

Telèfon 93 260 79 22

 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: