Farmacologia Clínica

Presentació

L’objectiu comú de les activitats del servei de farmacologia clínica és la promoció d’un ús efectiu, segur i eficient dels medicaments. Un altre objectiu es promoure la generació de nou coneixement a través d’una recerca amb medicaments amb uns bons estàndards ètics, metodològics i de rellevància científica i aplicabilitat clínica.

El servei de farmacologia Clínica té com a principals referents les agències reguladores del medicament com l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPs) i l’European Medicines Agency (EMA).

Així mateix, es manté una interacció estable amb les estructures de l’administració amb  responsabilitats en la política de selecció i informació del medicament: ICS CatSalut.

Pel que fa a la recerca i docència, el servei manté una estreta relació amb institucions properes com IDIBELL o la Universitat de Barcelona, així com amb xarxes de suport a la recerca nacionals i internacionals com ECRIN o ENCEPP 

D’altra banda, el servei manté un vincle amb la Societat Española de Farmacología Clínica

El servei pretén assolir aquests objectius a través de funcions i activitats en els següents camps d’actuació: selecció i política de medicaments; informació sobre medicaments i terapèutica; seguretat en l’ús de medicaments; suport a la recerca; activitats al Comitè d’Ètica de la Investigació Clínica (CEIC); recerca pròpia; docència de pregrau; de postgrau i formació continuada.

Equip

Cap de Servei

Infermera Programa de Farmacovigilància

Farmacòleg clínic al CEIC

Aspectes rellevants

 • Les activitats es desenvolupen al si de les comissions clíniques de l’hospital, especialment la Comissió Farmacoterapèutica. Es dona prioritat als mètodes d’anàlisi del valor afegit dels nous medicaments. Els objectius són, per una banda que l’hospital disposi dels millors medicaments, seleccionats amb criteris d’eficàcia, toxicitat, conveniència i cost. Per l’altra que s’utilitzin de forma òptima per aconseguir la màxima efectivitat i eficència, tot minimitzant els riscos per als pacients.
Farmacoteràpia i selecció de medicaments HUB

 • Les activitats principals són el desenvolupament del programa de farmacovigilància de l’HUB i la difusió d’informació sobre temes de seguretat en l’ús dels medicaments a l’hospital. Els objectius són, per una banda, obtenir informació útil per dimensionar de manera continuada el problema de les reaccions adverses produïdes per medicaments a l’hospital i el seu impacte. Per l’altra, plantejar mesures per aconseguir un ús més segur dels medicaments.
 Seguretat en l’ús de medicaments HUB

 • Les activitats consisteixen en l’avaluació metodològica, ètica i legal dels projectes de recerca, principalment els protocols d’assaigs clínics amb medicaments i investigacions clíniques amb productes sanitaris que es presenten al CEIC de l’HUB. També es duen a terme tasques de seguiment dels projectes de recerca, així com tasques pròpies de càrrec de comandament del CEIC. 
Activitat al CEIC HUB

 • Les activitats principals són, per una banda posar a l’abast dels professionals sanitaris de l’hospital un sistema d’informació sobre medicaments i terapèutica que permeti donar resposta a les seves consultes individuals. Per l’altra que disposin d’una informació actualitzada amb els formats més adequats, tot aprofitant les noves tecnologies de la informació.
 Informació sobre medicaments i terapèutica HUB

 • Les activitats consisteixen en donar suport en el plantejament, la planificació  i l’execució de projectes de recerca, dels investigadors de l’HUB, principalment  projectes de recerca clínica amb medicaments o altres estratègies terapèutiques. L’acompanyament a l’investigador es basa en l’assessorament metodològic i regulatori, així com en el suport a l’execució dels projectes, principalment dels assaigs clínics.
 • D’una banda, es fan activitats de suport a les responsabilitats dels investigadors principals dels assaigs clínics al centre. D’altra, es dóna suport als investigadors en l’exercici de les responsabilitats quan són  promotors dels assaigs clínics; aquesta activitat es fa a través del UICEC IDIBELL que forma part de la Plataforma Screen del Institut de Salut Carlos III.
Suport a la recerca HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Farmacoepidemiologia.  Neurofarmacologia i dolor

Publicacions destacades

 • Rodríguez D, Ordoñez P, Llop R, Videla S, Otero A, Carnaval T, Poltorak V, Moya-Guerola M, Masuet-Aumatell C, Rodriguez S, Hereu P. Suspected adverse events following immunization against SARS-CoV2 in a university hospital in 2021: Observational study. Medicine: October 14, 2022 - Volume 101 - Issue 41 - p e30976 doi: 10.1097/MD.0000000000030976.
 • Grillo S, Cuervo G, Carratala J, San-Juan R, Aguado JM, Morata L, Gomez-Zorrilla S, López-Contreras J, Gasch O, Gomila-Grange A, Iftimie S, Garcia-Pardo G, Calbo E, Boix-Palop L, Oriol I, Jover-Sáenz A, López-Cortés LE, Euba G, Aguirregabiria M, Garcia-Pais MJ, Gioia F, Paño JR, Pedro-Botet ML, Benítez RM, Pérez-Rodríguez MT, Meije Y, Loeches-Yagüe MB, Horna G, Berbel D, Domínguez MÁ, Padullés A, Cobo S, Hereu P, Videla S, Tebe C, Pallarés N, Miro JM, Pujol M; SAFO study group and the Spanish Network for Research in Infectious Diseases (REIPI). Multicentre, randomised, open-label, phase IV-III study to evaluate the efficacy of cloxacillin plus fosfomycin versus cloxacillin alone in adult patients with methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bacteraemia: study protocol for the SAFO trial. BMJ Open. 2021 Aug 5;11(8):e051208. doi: 10.1136/bmjopen-2021-051208.
 • Videla S, Otero A, Martí S, Domínguez MÁ, Fabrellas N, Delgado-Hito MP, Cruz I, Tebé C, Vinuesa T, Ardila F, Sancho M, Fernández E, Figuerola M, Ciruela F. Prevalence of SARS-CoV-2 Infection at the University of Barcelona during the Third COVID-19 Pandemic Wave in Spain. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 17;18(12):6526. doi: 10.3390/ijerph18126526.
 • Solanich X, Antolí A, Rocamora-Blanch G, Padullés N, Fanlo-Maresma M, Iriarte A, Mitjavila F, Capdevila O, Riera-Mestre A, Bas J, Vicens-Zygmunt V, Niubó J, Calvo N, Bolivar S, Rigo-Bonnin R, Mensa-Vilaró A, Arregui L, Tebe C, Videla S, Hereu P, Corbella X. Methylprednisolone Pulses Plus Tacrolimus in Addition to Standard of Care vs. Standard of Care Alone in Patients With Severe COVID-19. A Randomized Controlled Trial. Front Med (Lausanne). 2021 Jun 14;8:691712. doi: 10.3389/fmed.2021.691712.
 • Llop R, Rodríguez D. Cascada terapéutica: prevención, identificación y adecuación del tratamiento. BIT 2021. Vol. 32, núm. 1.

Docència

Docència de Grau

 • Professora associada mèdica: Pilar Hereu Boher. Farmacologia General (3er). Farmacologia Clínica (6è). Departament de Patologia i Terapèutica Experimental. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge. 
 • Professora associada mèdica: Dolores Rodriguez Cumplido. Farmacologia General (3er). Farmacologia Clínica (6è). Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.  Unitat Docent Vall d’Hebron.
 • Professsor associat: Sebastià Videla Cés. Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra

Màsters i cursos acreditats

No hay resultados

Ubicació

Edifici Tècnic Quirúrgic 

c/ Feixa Llarga, s/n

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 2

Telèfon 93 260 75 00 Extensió 1368

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: