Otorrinolaringologia

Presentació

El Servei d’Otorinolaringologia, està integrat per especialistes dedicats al tractament mèdic i quirúrgic de les malalties que afecten a l’oïda, els nas i els sinus paranasals, la faringe, la laringe, les glàndules salivals, la glàndula tiroide, la base de crani lateral i la base de crani anterior

També ofereix assistència quirúrgica urgent, dintre del Servei d'Urgències, als pacients de l'Àrea assignada.
Participa en la docència de pre-grau als alumnes de les Facultats de Medicina i Odontologia del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona; així com en la docència de postgrau en els cursos de Doctorat de la UB. El Servei d’Otorrinolaringologia té acreditació docent ininterrompuda des de la creació del Programa MIR per a la formació d'especialistes. 

Aspectes rellevants

 • Tractament mèdic de la patologia inflamatòria i infecciosa de l¨oïda i l’ós temporal.
 • Cirurgia de la patologia inflamatòria i infecciosa de l¨oïda i l’ós temporal
 • Cirurgia endoscòpica de l’oïda mitja.
 • Cirurgia de les complicacions de les otitis mitges.  
 • Cirurgia de la patologia de la cadena ossicular i l’otosclerosi.
 • Cirurgia del neurinoma de l’acústic i  dels tumors de la base de crani lateral.
 • Estudi de la funció vestibular : Videonistagmografia, Posturografía, Potencials Evocats Miogènics.
 • Cirurgia de la malaltia de Ménière. 
 • Tractament dels vertígens amb rehabilitació vestibular. 
 • Tractament mèdic de la patologia inflamatòria i infecciosa del nas i els sinus paranasals. 
 • Tractament quirúrgic de la telangiectàssia hereditària de Redu-Osler-Weber 
 • Tractament quirúrgic de les epistaxis.
 • Cirurgia externa i endoscòpica funcional de la patologia nasosinusal. 
 • Cirurgia externa i endoscòpica funcional avançades de la patologia nasosinusal i de la base de crani anterior.
 • Cirurgia de les desviacions septals i septo-piramidals. 
 • Cirurgia de la patologia dels cornets convencional i amb radiofreqüència.
 • Cirurgia de la Roncopatia i de l’Apnea Obstructiva en el Son. 
 • Cirurgia de la hipòfisi  (en col.laboració amb Neuro-cirurgia).
 • Tractament quirúrgic dels Tumors de la Nasofaringe
 • Tractament mèdic de la patologia inflamatòria i infecciosa faríngolaríngia i cervical . 
 • Tractament no quirúrgic dels Tumors Malignes de Cap i Coll (en el context de l´Unitat Funcional de Cap i Coll  HUB-ICO)
 • Cirurgia Transoral Laser i Robòtica dels Tumors Malignes de Laringe, Orofaringe i Hipofaringe.
 • Cirurgia Externa Parcial i Total de la Laringe i la Hipofaringe. 
 • Cirurgia Externa dels Tumors de l’Orofaringe.
 • Cirurgia de Rescatament dels Càncers de Cap i Coll (en el context de l´Unitat Funcional de Cap i Coll  HUB-ICO)
 • Reconstruccions de la faringe amb penjalls miocutànis i microvascularitzats, juntament amb Cirurgia Plàstica si és precís). .
 • Cirurgia de la patologia No tumoral i Tumoral de les Glàndules Salivals.
 • Cirurgia de la Glàndula Tiroide. 
 • Cirurgia de les Adenopatíes Metàstàssiques Cervicals.
 • Cirurgia de la Patologia Disontogènica Cervical (Quist tiroglòs i Quists  Branquials)
 • Cirurgia Transoral de la patologia inflamatòria i infecciosa de la faringe i la laringe. 
 • Tractament amb Logopèdia de les lesions fonatories funcionals de la laringe.
 • Cirurgia Transoral i per Abordatge Extern de les Estenosis Laríngies, en l’àmbit de la Unitat Funcional de la Patologia de la Via Aèria, (en col.laboració amb Cirurgia Toràcica si és precís.)
 • Cirurgia de la Patologia Funcional i Congènita de la Veu (Fonocirurgia).
 • Cirurgia Transoral Laser del Diverticle de Zenker.
 • Tractament amb Rehabilitació de la Deglució. 
 • Extracció de cossos extranys de l’oida, el nas, la faringe i l’esòfag.
Procediments Otorrinolaringologia HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Càncer de Cap i Coll

-El càncer d’orofaringe relacionat amb el virus del papil.loma humà (en col,laboració del Laboratori d’Epidemiologia i VPH de l’IDIBELL)
-Inmunoteràpia en el tractament del càncer de cap i coll en col.laboració amb la Unitat Funcional de Càncer de cap i Coll (HUB-ICO)
-Cirurgia Robòtica en el tractament del càncer d’orofaringe i laringe
-Cirugia de Rescatament en pacients amb Recidives i Segones Neoplàssies
-Ressitència de les cel.lules tumorals al Cis.Platí: mitjançant la implantació de cél.lules tumorals ressistents al CDDP  en ratolins ortotòpics (En col.laboració amb el grup Chemoresistance and Predictive Factors to Tumor Response and Stromal Microenvironment de l’IDIBELL)

 • Rinosinussitis Poliposa: estudi de la efectivitat de tractaments biològics  anticossos monoclonals
 • Cirurgia Endoscòpica de l’Oïda Mitja
 • Malaltia de Rendu-Osler-Weber (Telangièctassia Hemorràgica Hereditària)

Grups de recerca

Publicacions destacades

 • Rovira A, Tornero J, Oliva M, Taberna M, Montal R, Nogues J, Farre A, Lares H, Navarro V, Mari A, Vinals JM, Lozano A, Mesia R, Mañós M. Salvage surgery after head and neck squamous cell carcinoma treated with bioradiotherapy. Head Neck. 2017 Jan;39(1):116-121.
 • Mañós M, Giralt J, Rueda A, Cabrera J, Martinez-Trufero J, Marruecos J, Lopez-Pousa A, Rodrigo JP, Castelo B, Martínez-Galán J, Arias F, Chaves M, Herranz JJ, Arrazubi V, Baste N, Castro A, Mesía R. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 1).  Oral Oncol. 2017 Jul;70:58-64.
 • Rueda A, Giralt J, Mañós M, Lozano A, Sistiaga A, García-Miragall E, Cacicedo J, Esteban F, Scola B, Contreras J, Ruiz A, Carral A, Sanchez-Aniceto G, Pastor M, Herranz JJ, Bernal M, Mesía R. Multidisciplinary management of head and neck cancer: First expert consensus using Delphi methodology from the Spanish Society for Head and Neck Cancer (part 2). Oral Oncol. 2017 Jul;70:65-72.
 • Importance of neoadjuvant chemotherapy in olfactory neuroblastoma treatment: Series report and literature review. Bartel R, Gonzalez-Compta X, Cisa E, Cruellas F, Torres A, Rovira A, Manos M.Acta Otorrinolaringol Esp. 2018 Jul - Aug;69(4):208-213.
 • Residual neck disease management in squamous-cell carcinoma of the head and neck treated with radiotherapy plus cetuximab. Montal R, Oliva M, Taberna M, De Avila L, Rovira A, Cos M, Mañós M, Navarro V, Nogués J, Lozano A, Rodríguez L, Vilajosana E, Vázquez S, Mesia R. Clin Transl Oncol. 2016 Nov;18(11):1140-1146

Docència

Docència de Grau

 • M. Mañós Pujol:  Professor Titular d’Otorrinolaringiologia i Coordinador de l’Assignatura; Grau : Medicina, Assignatura : Otorinolaringologia i Malaltíes de Cap I Coll, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • Francesc-Xavier González Compta: Professor Associat d’Otorrinolaringologia; Grau : Medicina, Assignatura : Otorinolaringologia i Malaltíes de Cap I Coll, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge. Grau: Odontoestomatologia.  Assignatura : Oftalmologia i Otorinolaringologia , Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge. 
 • Francesc Cruellas Taissik Professor Associat d’Otorrinolaringologia; Grau : Medicina, Assignatura : Otorinolaringologia i Malaltíes de Cap I Coll, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.
 • Henri Lares Lacher. Professor Associat d’Otorrinolaringologia; Grau : Medicina, Assignatura : Otorinolaringologia i Malaltíes de Cap I Coll, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge. Grau : Odontoestomatologia. Assignatura : Oftalmologia i Otorinolaringologia, Universitat de Barcelona, Campus de Bellvitge.

 

 • Medicina i Recerca Traslacional Universitat de Barcelona.

Màsters i cursos acreditats

cens
La cirurgia endoscòpica nasosinusal (CENS) és un tipus d’abordatge quirúrgic realitzat a través de les fosses nasals amb l’objectiu d’ampliar els orificis de drenatge natural dels sins paranasals
dtt
La inserció d’un drenatge transtimpànic es planteja quan existeix una ocupació de l’orella mitjana, generalment de contingut mucós o purulent.
traqueo
La traqueotomia és la realització d’un forat a la tràquea per permetre el pas d’aire entre la via aèria i l’exterior.
cordes vocals
La microcirurgia de laringe o microcirurgia de cordes vocals és un procediment quirúrgic que té com a objectiu extirpar una lesió de la corda vocal, ja sigui benigna o maligna.
anatomia general laringue HUB
La laringectomia total és un procediment quirúrgic en què s’extreu la laringe o part d’aquesta. La laringe forma part de l’aparell respiratori i presenta forma de conoide.
vista frontal cavitat nasal HUB
La septoplàstia o cirurgia del septe nasal és el procediment quirúrgic en el qual es modifica la forma del septe nasal (envà nasal) per a redreçar-lo i rectificar desviacions.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 13-1

Telèfon 93 260 72 75

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: