Cirurgia Plàstica i Reparadora

Presentació

El Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora comparteix la missió de l'hospital de donar una atenció sanitària de qualitat, accessible i eficient. Comparteix el compromís amb la formació de professionals de la salut, amb la recerca i la transferència del coneixement lligades a la prevenció i el tractament de les malalties, i amb la formació d'un entorn de treball en equip que permeti la creativitat individual, la innovació i el desenvolupament dels professionals.

El Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora ha tingut i té una marcada vocació oncològica i comparteix plenament la missió del Pla director d'oncologia: reduir l'impacte del càncer a Catalunya. Els seus objectius són reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada; millorar l'accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat, i millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic, que inclou la prevenció, el diagnòstic, el tractament, el seguiment i les cures pal·liatives.

Aspectes rellevants

  • L'oncologia representa el 60% de l'activitat quirúrgica que realitza el servei. Per procediments, el més habitual és l'oncoplàstia, seguit del càncer de pell, sarcomes i cap i coll.
  • En mama oncològica, a banda dels penjalls microquirúrgics convencionals (DIEP) s'estan fent altres de molta complexitat com el que aprofita la pell i greix sobrant de la part interna de la cuixa.
  • En cap i coll, a més dels penjalls microquirúrgics, penjalls viscerals, jejú i gastroomental, totes les reconstruccions de mandíbula i maxil•lar superior amb peroné es fan amb un programa informàtic que permet millors resultats  i una cirurgia més curta.
  • En sarcomes, a banda dels penjalls per cobertura, es fan autotrasplantaments de músculs amb anastomosi vascular i nerviosa per donar funció, això ho estem fent a l’avantbraç tant en músculs flexors com extensors amb el múscul Gràcilis i per l’extensió del genoll en casos de resecció massiva del quàdriceps amb el múscul Dorsal Ample.
Oncologia HUB

Recerca

Línies de recerca

  • Nuevas Dianas terapéuticas en Cáncer Epitelial. Nº expedient 2014SGR0513 que coordina Purificación Muñoz Moruno, IDIBELL
  • Hereditary Cancer Program ICO-IDIBELL que coordina Asunción Lázaro
  • Oncologia de Cap i Coll que coordina Manuel Mañós

Docència

Docència de Grau

Professors Associats: Joan Maria Viñals i Anna López Ojeda

Programa de Formació dels Residents de CPL

Màsters i cursos acreditats

  • Màster Universitari de Competències Mèdiques Avançades, especialitat d'Oncologia Interdisciplinària que dirigeixen F. Guedea, JM. Borràs, JM Viñals i Y. A López Ojeda
  • MIR HUB 2019
mastectomies HUB
La mastectomia és un procediment quirúrgic en què s'extreu tot el pit. Al realitzar-la sempre s’extreu la glàndula mamària i en la major part dels casos es pot conservar la pell o inclús de forma seleccionada el complex arèola-mugró.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Hospitalització i Secretaria Planta 13 | Despatx Cap de Servei -  Planta 15 | Despatx Facultatius, Residents, Sala de Reunions i Passadís d'Hospitalització - Planta 15

Telèfon 93 260 76 75