Orobitg Bernades, Judit

Infermera del Servei d'Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamàtoria Intestinal (HUB)