Reumatologia

Presentació

El Servei de Reumatologia dona resposta a les necessitats d’atenció especialitzada dels ciutadans de la seva àrea d’influència i actua com a referent de la patologia complexa (terciària) dels hospitals del seu entorn, tot desenvolupant les activitats docents i de recerca inherents a un centre universitari.

L’activitat assistencial gira al voltant de la totalitat dels continguts de la reumatologia, l’especialitat dedicada a les malalties mèdiques de l'aparell locomotor i del teixit connectiu. Inclou entitats d’alta prevalença i de gran transcendència social com l’artrosi i l’osteoporosi, malalties inflamatòries cròniques amb capacitat de provocar important dany estructural, com l’artritis reumatoide i les espondiloartritis, i trastorns amb un marcat component sistèmic, com les vasculitis, el lupus eritematós sistèmic o l’esclerodermia.

Atorguem una importància cabdal a la perspectiva del pacient. Creiem fermament que perquè una estratègia terapèutica funcioni adequadament resulta imprescindible que aquest, informat de la seva malaltia i de les diverses opcions de tractament disponibles, s’impliqui de forma decidida en la presa de decisions. Atenem als nostres pacients amb visió integral, tenint cura de les seves dolences físiques, proporcionant-los suport emocional i vetllant per la seva plena integració social.

El dispositiu assistencial està conformat per una àrea d’hospitalització, una àrea ambulatòria, un gabinet d’exploracions complementàries i un hospital de dia polivalent.

Aspectes rellevants

 • Artritis reumatoide d’inici
 • Artritis psoriàsica
 • Espondiloartritis axials
 • Malalties autoimmunitàries sistèmiques
Consultes monogràfiques HUB

 • Unitat de Fractura (Fracture Liaison Service)
 • Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS)
Depressions HUB

 • Densitometria òssia
 • Morfometria vertebral (VFA)
 • Trabecular Bone Score. 3D Shaper
 • Densitometria de cos sencer
 • Ecografia musculoesquelètica
 • Ecointervencionisme
 • Infiltracions articulars i periarticulars
 • Videocapilaroscòpia

 • Educació del pacient 
 • Suport en l’ atenció del pacient amb patologia inflamatòria
 • Suport en l’avaluació i control de les comorbilitats.
 • Seguiment de teràpies biològiques

Recerca

La investigació que es duu a terme s'articula a través de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL). S'ha aconseguit formar grup propi i obtenir el reconeixement de la Direcció Científica de l'Institut.

El grup de recerca del servei s'anomena: “Grup d'Estudi d'Inflamació Sinovial i Metabolisme Ossi” (GEISMO) i està adscrit a la línia de Medicina Translacional de l'IDIBELL, a l'àrea de Malalties Cardiovasculars, Respiratòries i Sistèmiques i Envelliment Cel·lular. El grup compta amb 9 investigadors i realitza una activitat molt satisfactòria atenent el seu dimensionament, amb publicació de més de 10 articles per any, sovint en revistes del primer quartil de l’especialitat. Bona part de l’activitat de recerca s’orienta a la realització de tesis doctorals.

Les línies de recerca del servei són les següents:

 • Arteritis de cèl·lules gegants
 • Artritis reumatoide
 • Espondiloartritis 
 • Malalties autoimmunitàries sistèmiques 
 • Osteoporosi

El servei compta amb projectes competitius actius alhora que participa en projectes de grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia, de la Sociedad Española de Reumatología i de la European League Against Rheumatism (EULAR).

Addicionalment, participa en assaigs clínics (contractes de recerca) promoguts per la indústria farmacèutica.

Docència

L'activitat docent del servei té dues vessants, una de caire acadèmic (grau i postgrau) i una de formació especialitzada (Programa MIR).

DOCÈNCIA DE GRAU I POSTGRAU

Cinc membres del servei són professors, dos permanents (un catedràtic i un professor agregat) i tres associats. Estan adscrits al Departament de Ciències Clíniques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

El servei participa, fonamentalment, en la docència, teòrica i pràctica, de l'assignatura "Ortopèdia i" Reumatologia "del grau de Medicina, tot i que te també presència activa en altres assignatures d’aquest grau com "Semiologia General i Propedèutica clínica" i “Pràctiques tutelades hospitalàries”. Així mateix, exerceix activitat en els ensenyaments, de Podologia ( "Patologia General" ) i de la Universitat de l’Experiència (“Medicina Bàsica”).

El servei te acreditada una especialitat (“Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques “) en el “Màster de Competències Mèdiques Avançades”, màster oficial del programa de postgrau de la Universitat de Barcelona.

El professorat imparteix la docència a l’Aulari del Campus Bellvitge i a les àrees assistencials del servei, de manera propera, emprant metodologies actives d’aprenentatge i vetllant en tot moment perquè l’alumnat assoleixi les competències, específiques i transversals, inherents a la pràctica de l reumatologia.

Quatre professors del servei estan acreditats per dirigir i/o tutoritzar tesis en el marc del “Programa de Doctorat en Medicina i Recerca Translacional de la Universitat de Barcelona.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA (Programa MIR)

El servei te una llarga tradició en l’àmbit de la formació especialitzada. Des de pràcticament l’inici del programa, està acreditat per la Comissió Nacional de l'Especialitat de Reumatologia per formar residents pel sistema MIR (2 per any). Antics residents de l'HUB formen part de la plantilla de més de 30 hospitals de tot el país i, fins i tot, fora d'ell.

Compta amb tres tutors acreditats. La formació dels residents es du a terme de manera supervisada, amb adquisició progressiva de responsabilitats i seguint un itinerari formatiu prèviament establert. Els tutors i els residents es reuneixen periòdicament per realitzar entrevistes estructurades i avaluar així la progressió en l’assoliment de competències.

Hi ha tres elements de la formació especialitzada del servei que tenen un clar valor diferencial:

a) La possibilitat de realitzar durant l'últim any de residència, amb càrrec a fons de docència i recerca del servei, una rotació internacional de tres mesos de durada. Aquesta rotació suposa per al resident una oportunitat d'augmentar les seves habilitats transversals i els seus coneixements específics, integrant-se en serveis d'excel·lència reconeguda. A més, circumstància especialment interessant, els habilita per obtenir el doctorat internacional si opten per realitzar la tesi.

b) La possibilitat de realitzar durant l'últim any de residència, amb càrrec a fons de docència i recerca del servei, el Màster de Competències Mèdiques Avançades de la Universitat de Barcelona (especialitat de "Diagnòstic per la Imatge en les Malalties Reumàtiques")

c) La possibilitat de realitzar durant l'any immediatament posterior a la residència, amb càrrec a fons de recerca i docència del servei, una prolongació d’estada (6 - 12 mesos) per aprofundir en alguna àrea de coneixement i, molt especialment, per dur a terme el treball de camp de la tesi doctoral i / o per completar el currículum amb noves publicacions. Roten també pel servei de Reumatologia residents de Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Física i Rehabilitació i Medicina Interna.

Ubicació

Àrea ambulatòria | Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Mòdul 15 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Àrea d'hospitalització | Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Planta 10-2

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telèfon 93 260 75 72

consultadereumatologia@bellvitge.cat