Neurocirurgia

Presentació

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat des de la seva creació un model d’assistència en Neurocirurgia a Catalunya i dins l’Estat Espanyol. 

Des dels seus inicis s’ha fet un esforç per aconseguir millorar condicions bàsiques de la pràctica neuroquirúrgica, com l’estandarització de procediments i la milloria de les tècniques. Els darrers anys l’esforç s’ha concentrat en la creació de línees de treball específiques, moltes d’elles a partir d’equips multidisciplinars. Aquesta via assistencial està totalment alineada amb la visió de l’HUB i de l’ICS i va estretament lligada al terreny de la investigació clínica i la docència.

Aquestes mesures repercuteixen directament en el pacient, permeten incrementar les indicacions, realitzar procediments més segurs i obtenir pronòstics més favorables en el marc d’una especialitat mèdica altament complexa. Recentment s’ha creat el Servei Estès Neurocirurgia HUB-Neurocirurgia HJ23 de Tarragona, per tal d’optimitzar serveis i recursos, i poder oferir una millor i més complerta assistència als usuaris del nostre territori.

Aspectes rellevants

 • Línia principal assistencial i d’investigació per el volum de pacients que comporta. Bàsicament contempla el tractament de tumors glials i metàstasis cerebrals, però també altres tumors complexes d’altres localitzacions. El pilar d’aquesta línia de treball és el Comitè de Neurooncologia que es reuneix setmanalment, integrat per neurocirurgians, neurooncòlegs mèdics, neurooncòlegs radioterapeutes, neurooncòlegs, neuroanatomopatòlegs i neurorradiòlegs. 
Neurooncologia HUB

 • Un altre tipus de patologia amb casuística important. Exèresi de tumors de base de crani, bàsicament meningiomes, neurinomes o quistes epidermoides de l’angle ponto-cerebelós. A finals del 2013 es va introduir al Servei la cirurgia neuroendoscòpica transnasal per a resecció dels tumors hipofisaris. 
Base de Crani i Hipòfisis HUB

 • La creació de la Unitat d’Epilèpsia ha donat lloc a una sistematització del tractament quirúrgic en els pacients amb epilèpsia. La unitat està integrada per Neuròlegs, Neurocirurgians, Neuropsicòlegs i Neurofisiòlegs. 
Epilèpsia HUB

 • Una altra patologia amb elevat volum degut a l’increment de població geriàtrica amb hidrocefàlia crònica de l’adult. En el cas de les hidrocefàlies disposem de totes les modalitats diagnòstiques i de tractament, tan per agudes, cròniques, obstructives o comunicants, amb vàlvules de derivació ventriculars o amb fenestracions endoscòpiques ventriculars. També incloem el tractament del pseudotumor cerebral i les malformacions de Chiari I
Líquid Cefalorraquidi HUB

 • La Patologia Neurovascular també ocupa un capítol important en el nostre Servei donat que és un dels més productius de tot l’estat espanyol en aquest camp. Destaca la cirurgia d’aneurismes complexes, MAVs i Cavernomes en àrees d’alta eloqüència funcional, by pass cerebral, utilitzant les tècniques intraoperatòries de neuromonitorització i mapping cerebral.
Neurovascular HUB

 • Dins de la Neurocirurgia Funcional podem distingir tres tipus de patologia: per un costat el tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC), per altra banda el tractament dels trastorns del moviment (Malaltia de Parkinson i distonies), i en tercer lloc el tractament del dolor. El tractament del TOC obeeix a una línia de treball amb Psiquiatria, i el nostre hospital és un dels dos hospitals a Espanya on es fa el tractament quirúrgic d’aquesta malaltia psiquiàtrica. 
Neurocirurgia Funcional HUB

 • Grup de patologia de gran volum. Cirurgia raquídia degenerativa i tumoral cervical, dorsal i lumbar, aplicant tècniques de cirurgia oberta i cirurgia mínimament invasiva, artròdesi 360º lumbar. Abordatges complexes a tumors vertebrals sobretot metastàsics. 
Columna HUB

 • El tractament del pacient amb traumatisme cranioencefàlic representa una part important de la cirurgia urgent practicada en el nostre Servei, incloent l’evaquació d’hematomes intracranials i craniectomies descompressives. 
 Traumatisme Cranioencefàlic (TCE) HUB

Recerca

Línies de recerca

 • En el camp de la Neurooncologia funcional col·laborem estretament amb el Grup de Cognició i Plasticitat Cerebral, compartint diversos projectes de “mapping” cerebral principalment en llenguatge.
 • En Patologia Neurofuncional, especialment en el tractament del Trastorn Obsessiu Compulsiu, participem en assaigs clínics internacionals.
 • En Neurocirurgia Vascular s’estan realitzant diferents projectes d’investigació clínica en aneurismes cerebrals malformacions arteriovenoses, by pass cerebral i cavernomes, així com diversos assaigs clínics internacionals. 
 • En la Cirurgia de la Base del Crani, Cirurgia de l’Epilèpsia, Patologia Neurofuncional, Hidrocefàlia, Traumatisme Cranioencefàlic i Patologia Raquídia, estem realitzant diversos estudis clínics i hem participat en els darrers anys i diversos estudis multicèntrics i assaigs clínics internacionals.

Publicacions destacades

Docència

Docència de Grau

 • Actualment el nostre Departament realitza tasques docents de grau a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona en el Campus de Bellvitge a partir de dos Professors Associats Mèdics per l’assignatura de Neurocirurgia (A. Gabarrós i A. Torres) i un Professor Associat per l’assignatura d’Anatomia (A. Fernández Coello). Tots els professionals del servei participen també de la formació de pràctiques dels estudiants de Medicina del Campus i internacionals que roten per el nostre Departament. 
 • També es realitza la formació de postgrau corresponent als residents en formació de Neurocirurgia; actualment rebem un resident per any i el Servei de Neurocirurgia de l’HUB és un dels més sol·licitats per aquesta especialitat a tot l’Estat. També oferim docència de postgrau als residents rotants d’altres especialitats com Neurologia i Cirurgia Ortopèdica, i residents de Neurocirurgia d’altres hospitals nacionals i estrangers que sol·liciten estades en el nostre Hospital. Igualment organitzem i participem anualment com a professors en múltiples cursos i màsters. 

 • MIR HUB 2019

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 9

Telèfon 93 260 76 28