Dermatologia

Presentació

El Servei de Dermatologia Mèdic-quirúrgic té com a principal objectiu oferir una assistència especialitzada de qualitat i eficàcia en tots els aspectes mèdics i quirúrgics relacionats amb la prevenció, diagnòstic i tractament de les afeccions de la pell en pacients adults a l'Hospital Universitari de Bellvitge i les seves àrees d'influència.

El Servei de Dermatologia actua com a centre de referència de 3r nivell i la seva organització es basa en l'existència d'unitats especialitzades, gabinets i consultes monogràfiques. Al mateix temps el Servei de Dermatologia de la HUB cobreix l'assistència dermatològica de primer nivell al CAP Just Oliveres i al CAP Ramona Vía amb una població referencial de prop de 200.000 persones.

Dins la nostra missió destaquem el foment de la docència de pre i postgrau, la recerca clínica itranslacional i la innovació en els principals àmbits de la dermatologia actual i especialment en les nostres línies consolidades com per exemple el melanoma maligne, limfoma cutani i psoriasi.

Aspectes rellevants

 • Melanoma maligne

Diagnòstic precoç de lesions spremelanoticas
Fotofinder i epuiluminecscencia digital
Tractament integrat medicoquirúrgico
Tractament multidisciplinari de malaltia avançada
Assajos clínics

 • Limfomes cutanis

Unitat de referència en limfoma cutani
Amplia experiència en el maneig clínic multidisciplinari (Unitat Funcional de limfoma ICO/Bellvitge) 
Recerca clínica i traslacional
Assajos clínics

 • Càncer cutani no melanoma 

Tractament mèdic quirúrgic de carcinoma basocelular i escatós
Comitè multidisciplinari de tumors cutanis

Oncologia cutània HUB

 • Centre de referència en atopia severa
 • Unitat d'assajos clínics en urticària, atopia
 • Malalties autoinflamatoris i sistèmics
   
Atopia i urticària HUB

 • Unitat multidisciplinària en malformacions vasculars 
 • Al•lèrgia de contacte i proves epicutànies
 • Unitat multidisciplinària en malalties sistèmiques (UFMAS)
ALtres procediments Dermatologia HUB

 • Unitat especialitzada en psoriasis i tractament biològic amb àmplia experiència
Psoriasis i tractaments biològics en dermatologia HUB

 • Cirurgia convencional i lasertèrapia de lesions vasculars
Cirurgia dermatològica HUB

 • UVB de banda estreta i PUVA
Fototerapia HUB

Docència

Docència de Grau

Professor Agregat: Octavi Servitje Bedate. Universitat de Barcelona. Coordinador de Dermatologia Grau de Medicina-Campus de Bellvitge. Coordinador del Treball de Final de grau- Grau de Medicina- Campus de Bellvitge
Professor Associat: Joaquin Marcoval Caus. Grau de Medicina-Campus Bellvitge
Professor Associat: Jucglà Serra. Grau de Medicina i Podologia-Campus de Bellvitge
Professor Associat: Jaime Notario Rosa. Grau de Medicina-Campus Bellvitge
Professor Associat: Cristina Muniesa Montserrat. Grau de Medicina i Podologia-Campus de Bellvitge

Màsters i cursos acreditats

 • Formació programa MIR de residents en Dermatologia Metge-Quirúrgic
 • Formació programa MIR de Residents en Medicina Familiar i Comunitària
 • Rotació formativa (programa de residència MIR) per a Residents en Medicina Interna i Reumatologia
 • Rotació externa de Residents d'altres Hospitals Universitaris (Catalunya i de l'Estat Espanyol) per a la formació específica (limfoma cutani, Al·lèrgia cutània, Laserterapia)
melanoma
El melanoma és un tipus de càncer de pell que s'origina als melanòcits, les cèl·lules responsables de produir el pigment melanina. Sovint, es desenvolupa a partir d'una piga existent o apareix com un nou creixement pigmentat a la pell.

Ubicació

Consultes Externes de l'Hospital Universitari de Bellvitge

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 2

Telèfon 93 335 70 11