Dermatologia

Presentació

El Servei de Dermatologia Mèdic-quirúrgic té com a principal objectiu oferir una assistència especialitzada de qualitat i eficàcia en tots els aspectes mèdics i quirúrgics relacionats amb la prevenció, diagnòstic i tractament de les afeccions de la pell en pacients adults a l'Hospital Universitari de Bellvitge i les seves àrees d'influència.

El Servei de Dermatologia actua com a centre de referència de 3r nivell i la seva organització es basa en l'existència d'unitats especialitzades, gabinets i consultes monogràfiques. Al mateix temps el Servei de Dermatologia de la HUB cobreix l'assistència dermatològica de primer nivell al CAP Just Oliveres i al CAP Ramona Vía amb una població referencial de prop de 200.000 persones.

Dins la nostra missió destaquem el foment de la docència de pre i postgrau, la recerca clínica itranslacional i la innovació en els principals àmbits de la dermatologia actual i especialment en les nostres línies consolidades com per exemple el melanoma maligne, limfoma cutani i psoriasi.

Aspectes rellevants

 • Melanoma maligne

Diagnòstic precoç de lesions spremelanoticas
Fotofinder i epuiluminecscencia digital
Tractament integrat medicoquirúrgico
Tractament multidisciplinari de malaltia avançada
Assajos clínics

 • Limfomes cutanis

Unitat de referència en limfoma cutani
Amplia experiència en el maneig clínic multidisciplinari (Unitat Funcional de limfoma ICO/Bellvitge) 
Recerca clínica i traslacional
Assajos clínics

 • Càncer cutani no melanoma 

Tractament mèdic quirúrgic de carcinoma basocelular i escatós
Comitè multidisciplinari de tumors cutanis

Oncologia cutània HUB

 • Centre de referència en atopia severa
 • Unitat d'assajos clínics en urticària, atopia
 • Malalties autoinflamatoris i sistèmics
   
Atopia i urticària HUB

 • Unitat multidisciplinària en malformacions vasculars 
 • Al•lèrgia de contacte i proves epicutànies
 • Unitat multidisciplinària en malalties sistèmiques (UFMAS)
ALtres procediments Dermatologia HUB

 • Unitat especialitzada en psoriasis i tractament biològic amb àmplia experiència
Psoriasis i tractaments biològics en dermatologia HUB

 • Cirurgia convencional i lasertèrapia de lesions vasculars
Cirurgia dermatològica HUB

 • UVB de banda estreta i PUVA
Fototerapia HUB

Docència

Docència de Grau

Professor Agregat: Octavi Servitje Bedate. Universitat de Barcelona. Coordinador de Dermatologia Grau de Medicina-Campus de Bellvitge. Coordinador del Treball de Final de grau- Grau de Medicina- Campus de Bellvitge
Professor Associat: Joaquin Marcoval Caus. Grau de Medicina-Campus Bellvitge
Professor Associat: Jucglà Serra. Grau de Medicina i Podologia-Campus de Bellvitge
Professor Associat: Jaime Notario Rosa. Grau de Medicina-Campus Bellvitge
Professor Associat: Cristina Muniesa Montserrat. Grau de Medicina i Podologia-Campus de Bellvitge

Màsters i cursos acreditats

 • Formació programa MIR de residents en Dermatologia Metge-Quirúrgic
 • Formació programa MIR de Residents en Medicina Familiar i Comunitària
 • Rotació formativa (programa de residència MIR) per a Residents en Medicina Interna i Reumatologia
 • Rotació externa de Residents d'altres Hospitals Universitaris (Catalunya i de l'Estat Espanyol) per a la formació específica (limfoma cutani, Al·lèrgia cutània, Laserterapia)

Ubicació

Consultes Externes de l'Hospital Universitari de Bellvitge

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 2

Telèfon 93 335 70 11