Cirurgia Toràcica

Presentació

El Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital Universitari de Bellvitge és un servei jerarquitzat que dóna assistència a la població de l'Àrea Metropolitana Sud de Barcelona amb una quota d'1.800.000 habitants.

Està integrat per especialistes dedicats al tractament quirúrgic de les malalties toràciques (paret toràcica, pulmó, pleura, mediastí), també del coll (glàndula tiroides i tim, tràquea), i de les regions de frontera. També ofereix assistència quirúrgica urgent, dins del Servei d'Urgències, als pacients de l'Àrea assignada.

Aspectes rellevants

 • Exploracions Instrumentals: 
 • Toracoscòpia diagnòstica i terapèutica
  Mediastinoscòpia
  Mediastinotomia Paraesternal
  Biòpsia pre escalènica de Daniel’s

 • Cirurgia del Coll sobre:
 • Glàndula Tiroides
  Tràquea (procediment que es realitzarà exclusivament en el HUB)

 •  Cirurgia de Paret toràcica:
 • Pectus excavatum / carinatum
  Síndrome cost clavicular (resecció de la 1a costella)
  Tumors de paret i diafragma
  Patologia vertebral (en col•laboració amb NCR, COT)

 • Cirurgia de la Pleura:
 • Pneumotòrax
  Vessament pleural / empiema
  Metàstasi 
  Mesotelioma (procediment menor diagnòstic/terapèutic)

 • Cirurgia de Pulmó:
 • Cirurgia Oncològica
  Cirurgia Oncològica avançada 
  Càncer de pulmó
  Metàstasis Pulmonars 
  Mesotelioma Pleural: pleurectomia, pleuroneumonectomia
  Cirurgia de la TBC
  Cirurgia de Pulmó en general

 • Cirurgia del Mediastino:
 • Inflamacions / infeccions
  Tumors
  Timectomia per Miastènia greu 

 • Cirurgia Vídeo toracoscòpica:
 • Biòpsia Pulmonar Endoscòpica
  (V.A.T.S.)
  Cirurgia Robòtica
  Simpaticolisis Toràcica Superior
  Timectomia endoscòpica
  Escissió de Nòduls intra toràcics
  Pericardiectomia

 • Traumatisme Toràcic:
 • Osteosíntesis esternal, costal
  Cirurgia d'urgències i de complicacions dels malalts crítics

 • Cirurgia Mínimament Invasiva en:
 • Resecció Pulmonar Major
  Nòdul Pulmonar Solitari
  Emfisema Pulmonar: reducció de volum.

 • Enfisema Pulmonar: reducción de volumen

Procediments Cirurgia Toràcica HUB

Recerca

Línies de recerca

Durant el període de 2012-18, el servei de Cirurgia Toràcica ha estat promotor o col·laborador en 15 línies de recerca en relació amb el càncer de pulmó. La majoria dels projectes han estat finançats:

 • Efecte biològic de la hipertèrmia aguda sobre la serosa peritoneal de rata induïda amb sèrum hipertèrmic. 
 • Projecte NECPAL CCOMS-ICO©. 
 • Expressió de marcadors moleculars implicats en el desenvolupament pulmonar com a indicador d'afectació ganglionar en el carcinoma de pulmó no cèl·lula petita. 
 • Avaluació de l'efecte anticancerós de nous compostos químics per al tractament del càncer de pulmó. 
 • Anions transporters as efficient pHdesregulators molecules for lung cancertreatment: A preclinical and translational. 
 • Estudi preclínic i traslacional de nous agents anticancerosos derivats de tambjamines per al tractament del càncer de pulmó humà. 
 • Desenvolupament de Model Murino Ortotòpic per a Identificar Noves Dianes Terapèutiques en Mesotelioma Pleural Maligne.
 • Efecte inmunomodulador del rati Ω6/ Ω3 en rates. 
 • Estudi del creixement bacterià com a factor inductor en la oncogènesi del càncer de pulmó. 
 • Estadificació intraoperatòria sistemàtica de cadenes ganglionars, mitjançant la detecció de gangli sentinella, en carcinoma pulmonar no cèl·lula petita. 
 • Diagnosi of pulmonary nodules by confocalendomicroscopy in cribratge programs for lungcancer. 
 • Identificació i Caracterització Funcional de Noves Dianes Terapèutiques en Mesotelioma Pleural Maligne. 
 • Estudi del creixement bacterià com a factor inductor en la oncogènesi del càncer de pulmó. 
 • Evolució clínica dels pacients amb neoplàsia pulmonar ressecada segons l'estat nutricional i inflamatori sistèmic i tumoral. 
 • Osteosíntesis de paret toràcica. Estudi multicèntric de resultats clínics. Grup de Treball SECT.

Docència

Docència de Grau

Grau de Medicina:

2n Curs: Anatomia d´Organs i Sistemes
Ricard Ramos Izquierdo. Professor Agregat
Ivan Macia Vidueira. Professor Associat
4t Curs: Malalties de l´Aparell Respiratori
Joan Moya Amoros. Professor Titular
Ignacio Escobar Campuzano. Professor Associat

Grau d'Infermeria - Anatomia Humana

Dr. Francisco Rivas Doyague. Professor Associat.

Màsters i cursos acreditats

 • Docència de Formació Sanitària especialitzada (Postgrau)

Programa de formació de 5 anys de l'especialitat de Cirurgia Toràcica

 • Programa de Doctorat "Medicina i Recerca Translacional". Aprofundiment en la dissecció anatòmica: estudis avançats del cos humà. Universitat de Barcelona.
 • Màster Biomedicina. Universitat de Barcelona.
 • MIR HUB 2019
drainaport
El vessament pleural és l’acumulació d’excés de líquid en l’espai pleural. Aquesta acumulació de líquid és un fet comú que restringeix l’expansió pulmonar i les seves funcions, influint en la qualitat de vida del pacient.
La sensació d’ofec i el risc que pot portar associat a una pneumònia pot portar a reingressos hospitalaris freqüents.
Aquests dispositius són mínimament invasius, ben tolerats i altament eficaços quan s’utilitzen per al control de símptomes. Es col·loquen a quiròfan amb anestèsia local.
pneumonectomia cat
Els nostres pulmons estan dividits per unitats funcionals independents. El pulmó dret es divideix en 3 lòbuls: superior, mig i inferior. En canvi, el pulmó esquerre es divideix en 2 lòbuls: superior i inferior. Aquests lòbuls es divideixen en unitats més petites que es coneixen com a segments.

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 16-1

Telèfon 93 260 77 00