Laboratori Clínic

Presentació

El Laboratori Clínic realitza activitats assistencials, docents i de recerca i desenvolupament relacionades amb la bioquímica clínica, inclosa la biologia molecular clínica, l'hematologia i la immunologia. Aquesta missió la du a terme un equip humà divers, constituït per especialistes en Anàlisis Clíniques, Bioquímica Clínica, Hematologia i Hemoteràpia, i Immunologia, diplomats en infermeria, tècnics de laboratori, auxiliars d'infermeria, administratius, auxiliars administratius i zeladors. 

El Laboratori Clínic té un catàleg de prestacions en el que es descriuen els exàmens in vitro que realitza com a resposta a peticions ordinàries o urgents. Així mateix, compta amb un catàleg de prestacions d'us restringit per a determinats clients, en resposta a necessitats específiques, i es reserva el dret a modificar, ampliar o restringir, els exàmens in vitro d'una petició d'acord amb els protocols d'actuació establerts.

Un objectiu del Laboratori Clínic és millorar contínuament els seus processos i productes per tal de satisfer permanentment les necessitats i expectatives dels clients, aprofitant els avenços de les ciències de laboratori clínic i mantenint un alt grau de competitivitat. El Laboratori Clínic te implantat un sistema de gestió qualitològica i està acreditat d’acord amb la norma ISO 15189.

''Centre autoritzat pel Departament de Salut amb el codi de registre H-08000924''.

Més informació: Manual d'usuari 

Aspectes rellevants

  • L'activitat assistencial del Laboratori Clínic consisteix en la realització d'exàmens in vitro de magnituds biològiques per tal de facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i control del tractament de les malalties. Aquesta activitat assistencial està autoritzada administrativament pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el Decret 76/1995, de 7 de març. Els especialistes en Hematologia i Hemoteràpia també tenen activitats d'interconsulta mèdica.
Activitat assistencial Laboratori Clínic HUB

Recerca

Línies de recerca

  • Indicadors de la qualitat del Laboratori Clínic
  • Canvis immunològics adaptatius dels tractaments amb fàrmacs biològic
  • Eines diagnòstiques i farmacogenòmica en metabolismo y genética de lípidos
  • Anàlisi de fármacs mitjançant cromatografía líquida/espectrometría de mases (validació de métodes i aplicacions clíniques).

Grups de recerca

Publicacions destacades

Docència

Docència de Grau

  • Classes i seminaris als alumnes dels ensenyaments de farmàcia, medicina i infermeria de la Universitat de Barcelona; pràctiques a estudiant de tècnic de laboratori.
  • Formació d’especialistes de Bioquímica Clínica, Immunologia, Hematologia i Hemoteràpia; cursos de postgrau de la Universitat de Barcelona.
No hay resultados

Ubicació

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 0

Telèfon 93 260 75 49

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: