La Unitat Bàsica de Prevenció assumeix el circuit Covid del personal de primària