Escrit de la Gerència d'Atenció Primària a tots els professionals