Els Serveis Centrals del SAP APGBLLN garanteixen la distribució del material pel coronavirus