La Certificació ambiental EMAS i ISO 14001 s’amplia a 26 centres del territori