A l’EAP Sitges, el 100% dels professionals fan ús de l’eConsulta