L’Equip de Gestió a la Cronicitat del SAP Baix Llobregat Centre coordina l’atenció sanitària a les residències durant la Covid-19