Com funciona un punt de presa de mostres per a PCR, extern al CAP?