Com s’ha organització de l’EAP Vilafranca Nord durant les fases de la pandèmia?