El treball social i la xarxa comunitària en temps de la Covid-19, a l'Hospitalet