El sentit (ampliat) de les cures pal•liatives domiciliàries