Reconeixement al col·lectiu sanitari de Vilafranca del Penedès