S'inicia l'estudi SEROCAP per monitorar la seroprevalença del SARS-CoV-2