Estudi d'avaluació de la Teràpia Racional Emotiva Comportamental per treballadors socials clínics