Resultats positius en la prova pilot d'E-SPERANÇA-COVID-19 per tractar la Covid-19 persistent