La DAP integra 123 Gestors Covid als equips d'atenció primària per reforçar la gestió de la Covid-19