Més de 20 professionals del SAP Baix Llobregat Centre han participat en informacions de mitjans de comunicació sobre la Covid-19